Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Zapošljavanje i prekvalifikacija osoba s invaliditetom u Federaciji BiH uz podršku Republike Češke

  • On 5 Decembra, 2011

 

U cilju kvalitetnije reforme
socijalne politike, politike zapošljavanja, reforme mirovinsko-invalidskog
osiguranja i pokretanja deinstitucionalizacije ustanova za pružanje socijalne
zaštite u FBiH, Federalno ministarstva rada i socijalne politike iniciralo je
susret s predstavnicima ministarstva rada i socijalne politike Republike Češke,
koji je održan od 28. studenog do 01. prosinca, u Pragu. U sklopu posjete
organizirano je nekoliko bilateralnih sastanaka na temu socijalne politike,
politike zapošljavanja i reforme mirovinsko-invalidskog osiguranja, te
inkluzije djece s poteškoćama u razvoju u redovito obrazovanje. Češki domaćini
su na svojim primjerima dobre prakse delegaciju iz FBiH upoznali s projektom
deinstitucionalizacije ustanova, podržane od strane socijalnog fonda EU, i
aktivnostima Nacionalnog centra za podršku transformacije ustanova socijalne
zaštite. 

Rezultat posjete ministra Čambera Republici Češkoj
je nastavak suradnje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i
Ministarstva rada i socijalne politike Republike Češke, kroz potpisivanje
sporazuma dva ministarstva o socijalnoj suradnji, uzajamnoj pomoći i razmjeni
znanja i iskustava u oblasti socijalne zaštite i osiguranja. Suradnja će se po
sporazumu ministara odvijati kroz zajedničko apliciranje na twining projekte EU
i zajedničke projekte preko Agencije za razvoj Republike Češke. Na sastanku
ministra Čambera i češkog ministra rada i socijalne politike Jaromíra Drábeka dogovoreno je da će
prijedlog teksta sporazuma izraditi Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike FBiH, te ga predložiti češkim partnerima. Potpisivanje sporazuma biti
će upriličeno u Sarajevu ili u Pragu, ovisno o obvezama ministara, nakon što se
tekst sporazuma usuglasi.

 Bosna
i Hercegovina je po odluci Vlade Republike Češke jedna od 14 prioritetnih
zemalja Agencije za razvoj Republike Češke. Razvojni projekti koji će se u BiH
financirati od strane Češke trebaju biti razvijeni u suradnji organa uprave
dvije države. Također se u razvijanju istih mogu koristiti i kapaciteti
nevladinog sektora. Inače je Agencija za razvoj Republike Češke podređena
ministarstvu vanjskih poslova pa je po istoj odredbi uska suradnja sa češkim
ambasadama u zemljama koje su poredane kao prioritetne. Projekti za BiH, koji
mogu biti podržani od strane Češke vlade su iz oblasti zapošljavanja invalida,
zdravstvene zaštite, obitelji s djecom i reforme i poboljšanja sustava
mirovinsko-invalidskog osiguranja. Programska sredstva planirana su za
realizaciju u razdoblju 2011 -2015. godine. Delegacija ministarstva rada i
socijalne politike je upoznala Agenciju za razvoj Republike Češke o
prioritetnim projektima koje želi razviti u FBiH, a to su razvijanje i
formiranje Federalnog centra za prekvalifikaciju i rehabilitaciju invalida,
čija djelatnost mora biti povezana i usklađena s već formiranim Fondom za
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zatim
osnivanje Federalne agencije za transformaciju ustanova socijalne zaštite koja
će doprinijeti razvoju kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici,
odnosno transformaciji zastarjelih ustanova socijalne zaštite u FBiH. Početkom
sljedeće godine Federalno ministarstvo rada i socijalne politike planira
aplicirati na projekte prema IPA fondovima EU u suradnji sa češkom organizacijom
People in need i Savezom Sumero, čiji su predstavnici bili dio delegacije u
posjeti Republici Češkoj.

 Zapošljavanje i prekvalifikacija osoba s invaliditetom u Federaciji BiH uz podršku Republike Češke

0 Komentari