Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

25. NOVEMBAR NERADNI DAN

  • On 18 Novembra, 2011

Zbog iskazanog zanimanja javnosti, Federalno ministarstvo
rada i socijalne politike obavještava da je Zakonom o proglašenju 25. novembra
Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj 9/95) određeno
da je 25. novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni
organi, preduzeća i druga pravna lica ne rade.

 25. NOVEMBAR NERADNI DAN

0 Komentari