Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 24. sjednice Vlade FBiH

  • On 10 Novembra, 2011

MIŠLJENJE O EUROPSKOJ SOCIJALNOJ POVELJI

Na 24. sjednici Vlade FBiH
održanoj u Sarajevu 09.11. 2011. godine, Vlada je prihvatila mišljenje
Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku koje se odnosi na Europsku
socijalnu povelju. Uz uvažavanje zaštite ljudskih, posebno socijalnih i
ekonomskih prava svih stranih radnika koji zakonito borave i rade u bilo kojoj
državi potpisnici Povelje i bez obzira da li dolaze iz država Vijeća Evrope ili
s drugih kontinenata, u mišljenju se ukazuje i na činjenicu da u BiH nema
uvjeta za proširenje primjene prava iz Europske socijalne povelje i na
državljane zemalja koje nisu potpisnice Europske socijalne povelje.

Stoga se smatra da u ovom
trenutku, nema potrebe za usvajanjem deklaracije koju je u nacrtu predložio Europski
komitet za socijalna prava Vijeća Europe, povodom 50. godišnjice Europske
socijalne povelje s ciljem proširenja primjene prava iz Povelje na sve osobe
pod njenom jurisdikcijom, uključujući državljane država koje nisu potpisnice
navedene Povelje.

Isti stav zastupa i
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje je i tražilo izjašnjenje
entitetskih vlada o ovom pitanju.

Priopćenje sa 24. sjednice Vlade FBiH

0 Komentari