Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Priopćenje sa 20. sjednice Vlade F BiH

  • On 5 Oktobra, 2011

POSJETA DRINU I BAKOVIĆIMA

Na 20. sjednici Vlade FBiH održanoj u
Mostaru Vlada je zadužila federalne ministre pravde, zdravstva, rada i
socijalne politike, obrazovanja i nauke i za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodilačkog rata da posjete zavode Drin i Bakovići.

Svrha posjete, koju treba realizovati
u roku od 30 dana, jeste nalaženje modela za kvalitetnije funkcioniranje ovih
ustanova.

KADROVSKA PITANJA

Danas je Vlada FBiH imenovala
privremeni Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko
osiguranje, na period od najviše dva mjeseca, u sastavu: Drago Udovčić
(predsjedavajući), Faruk Salčinović, Nasef Milanović, Enver Halilović, Mirsad
Kaljiković, Sedina Obuća, Almir Spaho, Borislav Šimunović, Dalibor Jelinić,
Zdravko Mamić i Omer Omerefendić. Razriješen je dužnosti zamjenik direktora
Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Ivan Rogić, a na
njegovo mjesto na period do najviše dva mjeseca imenovana Anka Rajić.

Za direktora Fonda za profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, do konačnog imenovanja,
a najduže šest mjeseci, Vlada FBiH je danas imenovala Ivicu Marinovića.

 

Priopćenje sa 20. sjednice Vlade F BiH

0 Komentari