Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

  • On 29 Septembra, 2011

Povodom pogoršanja
odnosa između Sindikata mašinovođa/strojovođa FBiH na čelu s predsjednikom
Vernesom Buljugijom i uprave JP Željeznica F BiH, što je eskaliralo jučerašnjim
stupanjem u štrajk glađu sedmorice strojovođa i optužbama za navodno
sudjelovanje u politici pritiska na sindikalne vođe, Ured federalnog ministra
za rad i socijalnu politiku izdaje sljedeće priopćenje.

Dana 25.
kolovoza 2011. poslodavac JP Željeznice F BiH Sarajevo podnio je Federalnom
ministarstvu rada i socijalne politike zahtjev za davanje suglasnosti na otkaz
ugovora o radu Vernesa Buljugije. Navedeno traženje suglasnosti temelji se na
članku 93. Zakona o radu, koji utvrđuje da se ugovor o radu može otkazati
sindikalnom povjereniku samo uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva
rada i socijalne politike. Otkaz ugovora o radu poslodavac temelji na članku
88. Zakona o radu prema kojemu poslodavac može otkazati ugovor o radu bez
poštivanja otkaznog roka u slučaju da je uposlenik odgovoran za teži prijestup
ili težu povredu radnih obveza iz ugovora o radu.

U zahtjevu
za otkaz ugovora navodi se da je Vernes Buljugija već dulji vremenski period
putem pisanih i elektronskih medija iznosio podatke o poslovanju poslodavca i to
iz domena poslovne tajne čime je prouzročio materijalnu i nematerijalnu štetu
poslodavcu.

U postupku
razmatranja navedenoga zahtjeva izvršen je uvid u cjelokupnu dokumentaciju
priloženu uz zahtjev i to:

1.      Navode
poslodavca;

2.      Opće
akte poslodavca u koje su uključeni Pravilnik o radu, Pravilnik o poslovnoj
tajni i Etički kodeks JP Željeznice F BiH, Zapisnik s rasprave Komisije za
provođenje postupka protiv Vernesa Buljugije.

Na osnovu dostavljene
dokumentacije ocijenjeno je da je imenovani uposlenik prekoračio odredbe
Etičkog kodeksa i Pravilnika o poslovnoj tajni JP Željeznice F BiH, čime je
počinio težu povredu radne obveze u smislu članka 207. toč. 1, 7, 13 i 17
Pravilnika o radu JP Željeznice F BiH.

Temeljem
navedenog kao i činjenice da je Vernes Buljugija već ranije i to 29. listopada 2010.
godine dobio pisano upozorenje poslodavca zbog počinjene lakše povrede radne
obveze sukladno stavku 2. članka 88. Zakona o radu, utvrđeno je da su se stekli
uvjeti za davanje suglasnosti za otkaz ugovora o radu Vernesu Buljugiji, predsjedniku
Sindikata mašinovođa – strojovođa Federacije BiH.

Kako je i
navedeno u obrazloženju date suglasnosti, temeljna uloga Sindikata je da
zastupa interese uposlenika u ostvarivanju njihovih prava i obveza iz radnog
odnosa, ali pri tome nije dozvoljeno kršenje odredbi Zakona i općih akata
poslodavca, kako je to u konkretnom slučaju učinjeno.

Osim toga, 28.
rujna 2011. u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike zaprimljena su još
tri zahtjeva za davanje suglasnosti za otkaz ugovora o radu. Navedeni se
zahtjevi odnose na Mirsada Huskovića, predsjednika sindikalne podružnice
Sarajevo Sindikata mašinovođa – strojovođa u F BiH, Hazima Dautovića,
predsjednika sindikalne podružnice Bihać Sindikata mašinovođa – strojovođa u F
BIH i Jasmina Kurića, predsjednika sindikalne podružnice Zenica i sekretara
Sindikata mašinovođa – strojovođa u F BiH.

Sva tri
zahtjeva  sadrže i obimnu dokumentaciju o
navodnim povredama radnih obveza, koje su razlog za otkazivanje ugovora o radu
u smislu članka 88. Zakona o radu. Federalno ministarstvo rada i socijalne
politike žurno će uzeti u razmatranje dostavljene zahtjeve poslodavca JP
Željeznice F BIH i nakon provedenog postupka i nedvojbeno utvrđenih činjenica
odlučiti o svakom pojedinačno sukladno odredbama Zakona o radu.

Međutim,
bez obzira na dosadašnji razvoj situacije i posljedice koje su odatle
proistekle, Ured federalnog ministra za rad i socijalnu politiku ističe da još uvijek
nisu iscrpljene sve zakonske mogućnosti, obzirom da konačnu ocjenu zakonitosti
otkaza ugovora o radu može dati samo nadležni sud u postupku po tužbi
uposlenika, u smislu članka 103. Zakona o radu.

Federalno
ministarstvo rada i socijalne politike poziva obje strane na mirno i razumno
rješavanje nastalih problema.

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

0 Komentari