Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Struktur mirovina za siječanj 2010. godine

  • On 8 Februara, 2010

VRSTA

MIROVINE

BROJ

ISPLAĆENIH MIROVINA

UTROŠENA SREDSTVA

    /U KM /

OSTVARENA PROSJEČNA MIROVINA /U KM/

STAROSNA

161.438

62.825.373,53

389,16

INVALIDSKA

79.390

24.179.303,95

304,56

OBITELJSKA

116.541

35.217.407,44

302,19

UKUPNO:

357.369

122.222.084,92

342,01

Iznosi ostvarenih minimalnih, zajamčenih i maximalnih mirovina:

Minimalna mirovina –
296,36 KM – za umirovljenike kojima  su mirovine isplaćene 
                                                  iz sredstava doprinosa.

                                –
266,72 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
                                                     iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Zajamčena mirovina –
395,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene 
                                                  iz sredstava doprinosa.

                                 –
355,63 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene
                                                      iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

Maximalna mirovina –
1.975,71 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene 
                                                     iz sredstava doprinosa.

                                 –
1.778,14 KM – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene               
                                                        iz sredstava Proračuna Federacije BiH. 

Isplatni koeficijent:

Isplatni koeficijent – 1,65 – za umirovljenike kojima su mirovine                                      
                                      isplaćene iz sredstava doprinosa.

Isplatni koeficijent – 1,485 – za umirovljenike kojima su mirovine isplaćene 
                                        iz sredstava Proračuna Federacije BiH.

A) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa:

                                                                                                                /U KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Ukupno

utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Zakon MIO

– Zakon o MIO vojni osiguranici bivše SFRJ preuzeti korisnici vojnih mirovina bivše JNA

– Razvojačeni  branitelji sa ispunjenim uvjetima na starosnu mirovinu po Zakonu o MIO

 

1,65

1,65

 

 

1,65

 

331.621

    1.026

 

 

525

 

113.979.166,86

       457.591,69

 

 

166.254,99

 

330,91

438,59

 

 

309,24

UKUPNO:

1,65

333.172

114.603.013,54

331,21

 

B) Ostvarene mirovine koje se isplaćuju iz sredstava doprinosa sukladno članku  126. Zakona o MIO (vojne mirovine)                                                                       /U KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

 

– Uredba I

– Zakon o službi u Vojsci F.BiH

– Zakon o oružanim  snagama BiH

– Pripadnici  Vojske F.BiH po Zakonu o MIO

– Zakon MIO Vojni osiguranici bivše SFRJ

 

1,65

1,65

 

1,65

1,65

 

1,65

 

929

320

 

588

1.025

 

463

 

992.652,16

270.307,90

 

527.792,76

339.053,56

 

408.779,36

 

1.068,36

841,32

 

786,62

329,02

 

882,23

UKUPNO:

 

1,65

3.325

2.538.585,74

742,85

A + B

1,65

336.497

117.141.599,28

335,27

Iz sredstava doprinosa isplaćene su mirovine za 336.497 korisnika mirovina. Utrošena sredstva za isplate mirovina iznosila su
117.141.599,28 KM.
Prosječna ostvarena mirovina iznosila je
335,27 KM

Povoljnije mirovine koje se isplaćuju iz sredstava Proračuna Federacije BiH i sredstava doprinosa

                                                                                                                      /U KM/

Propis

Isplatni koeficIjent

Broj

isplaćenih mirovine

Utrošena sredstva

Ostvarena prosječna mirovina

– Uredba II.

– Uredba III.

– Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji

– Zakon o pravima branitelja,  i član. njihovih obitelji

1,485

1,485

1,485

 

1,485

 

4.450

4.798

9.818

 

1.806

 

2.670.566,27

3.624.201,65

 3.091.411,43

   

 544.216,46

 

598,41

734,57

279,40

 

262,57

 

 UKUPNO:

Od čega:

– Iz Proračuna F.BiH

– Iz sredstava vojnihosiguranika – čl. 126. Zakona o MIO

1,485

20.872

9.930.395,81

   

 – 6.783.011,84

 – 3.147.383,97

450,54

Sredstva za isplatu mirovina po Uredbi II i Uredbi III se osiguravaju u 50% iznosu iz Proračuna Federacije BiH, a 50% iznos iz sredstava doprinosa vojnih osiguranika (čl. 126 Zakona o MIO).

Fizička onesposobljenost:

 

Broj korisnika naknade

Utrošena sredstva

    /U KM/

Prosječan iznos  naknade                  /U KM/

1.839

101.435,25

51,94

Isplata mirovina za siječanj 2010. godine je izvršena 05. veljače 2010. godine.

Za isplatu mirovina bilo je potrebno osigurati sredstva u  iznosu od
129.792.617,85 KM. Priliv sredstva doprinosa je iznosio
102.514.118,92 KM.

Kako priliv sredstava doprinosa i uplaćena sredstva iz Proračuna Federacije BiH u za isplatu povoljnijih mirovina  u iznosu od
6.429.166,67 KM, nisu bila dostatna za isplatu svih mirovina, Vlada Federacije BiH je iz sredstava Tekuće rezerve Proračuna Federacije BiH za 2010. godinu uplatila dodatna sredstva u iznosu od
10.000.000,00 KM.

Izvor podataka: Federalni zavod MIO

Struktur mirovina za siječanj 2010. godine

0 Komentari