Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

25. studeni/novembar neradni dan

  • On 24 Novembra, 2009

Zakonom o proglašenju  25. studenog/novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni list RBiH”, broj 9/95), određeno  da je 25. studeni/novembar Dan državnosti Bosne i Hercegovine i da na taj dan državni organi, poduzeća i druga pravna lica ne rade.

25. studeni/novembar neradni dan

0 Komentari