Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Suglasni u reformskim opredjeljenjima

  • Datum: 7 Oktobra, 2009

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević  i kantonalni ministri za oblasti socijalne skrbi suglasni su u opredjeljenjima  reforme socijalnog sektora istaknuto je na radno konzultativnom razmatranju radnih tekstova četiri nova zakona koji su pripremljeni u federalnom ministarstvu. Sukladno zaključcima federalnog Parlamenta i Vlade F BiH izrađeni su tekstovi zakona koji reguliraju osnove i minimum socijalne skrbi te temeljnih prava osoba sa invaliditetom, civilnih žrtava rata i obitelji sa djecom.        

         

Temeljna opredjeljenja u radnim tekstovima zakona su osigurati  mehanizme pravičnog i održivog sustava socijalne skrbi. Suština je unaprijediti procese provjere podobnosti za primanje socijalnih naknada kako bi bile usmjerene ciljano, ka grupama ugroženih kojima pomoć stvarno treba.

Praktično, to bi značilo uvođenje prihodovno-imovinskog cenzusa za korisnike kako bi se pomoć usmjerila ka najsiromašnijim građanima, reviziju svih sadašnjih rješenja čiji je cilj eliminiranje višestrukih i nezakonitih korisnika i zakonsko utemeljenje jedinstvene baze podataka korisnika sredstava iz proračuna svih razina a čiji je karakter socijalni.

Ministar Jelečević  i kantonalni ministri nadležni za oblast socijalne skrbi dogovorili su da se o prednacrtima  četiri zakona obavi rasprava unutar kantona kako bi se provjerili efekti predloženih rješenja  i postigla suglasnost  jer se radi o oblasti koja je zajednička nadležnost Federacije BiH i kantona.

Suglasni u reformskim opredjeljenjima

0 Komentari