Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Obilježavanje “Dječijeg tjedna”

  • On 1 Oktobra, 2009

U povodu „Dječijeg tjedna“, koji se za 2009. godinu u Federaciji BiH obilježava od 05.(ponedjeljak) do (nedjelja) 11.10.2009. godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je donijelo Program obilježavanja „Dječijeg tjedna“ u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu.
Cilj istog je podsticanje i organiziranje kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija za unapređenje skrbi o djeci u Federaciji Bosne i Hercegovine, s tim da će se i kantonalnim programima organizirati raznovrsne aktivnosti od strane predškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih i zdravstvenih ustanova i udruga koje u svom radu podstiču aktivnosti djece i pokreću nove inicujative i programe za zadovoljavanje potreba djece.
 

Ove godine centralna manifestacija će biti upriličena u Majčinom selu Međugorje-Bijakovići kroz Susrete i sportska takmičenja djece bez roditeljske skrbi smještenih u ustanove socijalne zaštite. Ovi tradicionalni susreti, u kojima učešće uzimaju predstavnici svih četrnaest ustanova iz Bosne i Hercegovine, održati će se od 09.10. do 11.10.2009.godine uz potporu resornog ministarstva Hercegovačko-Neretvanskog kantona.
Sarajevski kanton, što je činio i predhodnih godina u povodu obilježavanja „Dječijeg tjedna“, uručuje donaciju organizaciji sa prostora Federacije BiH koja skrbi o djeci. Ove godine donacija u iznosu od 1.500,00 KM biće uručena Udruzi roditelja djece sa smetnjama u razvoju „KORACI“ iz Livna.
U suradnji sa Poštom BiH-Služba marketinga biće izdata poštanska marka pod motom „Svako dijete treba obitelj“.
Ove godine u jedanaestom mjesecu navršava se dvadeset godina usvajanja Konvencije o pravima djeteta od strane Generalne skupćine UN (Konvencuja je usvojena 1989. godine), te će se u suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje donosi poseban program u povodu ove godišnjice, i potporu UNICEF-a i SOS Kinderdorf Internacional – Sarajevo, organizirati Okrugli stol „Položaj mladih koji napuštaju javnu skrb, analiza situacuje u Bosni i Hercegovini – saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Obilježavanje “Dječijeg tjedna”

0 Komentari