Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Predstavnici Svjetske banke u Vladi FBiH

  • On 1 Jula, 2009

 Nema dileme oko potrebe provođenja reformi socijalnog sektora u Federaciji BiH, ali je pitanje načina te provedbe, koji bi omogućio da sredstva koja su na raspolaganju za ove svrhe, dođu do ljudi kojima su najpotrebnija. Ovim pitanjima bavili su se učesnici današnjeg sastanka u sjedištu Vlade FBiH, na kojem je šef Ureda Svjetske banke za BiH Marco Mantovanelli sa saradnicima prezentirao premijeru Federacije BiH Mustafi Mujezinoviću i federalnim ministrima Vjekoslavu Bevandi, Zahidu Crnkiću i Perici Jelečeviću Nacrt strategije politike Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu.

Riječ je o pomoći ove finansijske institucije našoj zemlji u ublažavanju posljedica ekonomske krize koja se odnosi na dodatno finansiranje u trogodišnjem periodu (od 2009. do 2011.), budžetsku podršku kao dopunu Programu MMF-a i kreditnu liniju za mala i srednje velika preduzeća. Uvjeti za dobijanje ove podrške su identični uvjetima iz stan by aranžmana, a podrazumijevaju reforme koje je Svjetska banka prezentirala u tri kategorije: reforma socijalnih naknada i naknada za nezaposlene, reforma upravljanja platama u javnom sektoru i masom plata, te mjere socijalnih doprinosa i indirektnih poreza kao podrška konkurentnosti, što prepostavlja izmjenu postojećih zakonskih i drugih propisa.

Obrazlažući pristup i viđenje Federalne vlade u rješavanju ovih pitanja premijer FBiH Mustafa Mujezinović je posebno naglasio značaj uvažavanja specifičnosti prilika u Bosni i Hercegovini koja je pretrpjela rat sa teškim posljedicama, što zahtijeva senzibilnost i odmjerenost u primjeni standardnih ekonomskih principa.

Pri tome se mora uvažavati ono što se u Bosni i Hercegovini posebno respektuje, a to je činjenica da su neki ljudi dali više od drugih u odbrani i za odbranu BiH, koju mora uzeti u obzir kako ova, tako i svaka druga vlada, rekao je Mujezinović i objasnio da to znači postupnost i odmjerene poteze koji, uz ispravljanje dosadašnjih grešaka i nepravdi, mogu dovesti do željenih rezultata.

Vlada ima takav plan koji treba dalje razraditi, a uključuje prije svega pripremu zakonskih rješenja o reviziji korisnika budžetskih sredstava i o plaćama koji bi se, zajedno sa Rebalansom budžeta, trebali u što skorije vrijeme naći pred poslanicima Parlamenta FBiH.

Uz pozitivnu ocjenu dosadašnje saradnje između Federalne vlade i Svjetske banke, na sastanku je izražena spremnost da se ona nastavi u cilju traženja zajedničkih najpovoljnijih rješenja.

Predstavnici Svjetske banke u Vladi FBiH

0 Komentari