Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Jedinstvena baza podataka za civilne žrtve rata

  • On 14 Maja, 2009

Inicijativa Vlade Federacije BiH za uspostavu jedinstvene baze podataka korisnika, civilnih žrtava rata, na teritoriju Federacije BiH. Ova baza podataka omogućava brz i jednostavan pristup informacijama, kao i prevenciju od mogućih zloupotreba.

Federalni ministar rada i socijalne politike, Dr. Perica Jelečević, sa suradnicima održao je 13.5.2009. sastanak sa ministricom za rad, socijalnu politiku i raseljena lica kantona Sarajevo, Eminom Dubravić, na kojem se govorilo o Projektu jedinstvene baze podataka za civilne žrtve rata, koji je pokrenut od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.  Projekt obuhvata unos i obradu podataka korisnika, civilnih žrtava rata, na teritoriju Federacije BiH, stoga je od izuzetnog značaja da se uspostavi konekcija na jedinstvenu bazu i korisnika iz kantona Sarajevo.  Projekat je do sada rezaliziran u svim  kantonima Federacije BiH, osim u kantonu Sarajevo.

Zajednički dopis ministra Jelečevića i ministrice Dubravić kojim se urgira za rješavanje problema uvezivanju Sarajevskog kantona u zajednički sustav podataka, upućen je svim načelnicima općina u Kantonu Sarajevo.

Jedinstvena baza podataka za civilne žrtve rata

0 Komentari