Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Ministar Jelečević sa predstavnicima organizacija invalida

  • Datum: 2 Decembra, 2008

 

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević primio je danas predstavnike Koordinacionog odbora saveza organizacija osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH povodom 3.prosinca – dana osoba sa invaliditetom. Razgovaralo se o  aktualnim pitanjima invalidskih organizacija u F BiH, posebice financiranja, te statusnim problemima osoba sa invaliditetom.

Predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom zatražili su podršku  njihovom zahtjevu da se zakonski regulira obveza izdvajanja dijela profita organizatora igara na sreću u korist ovih udruženja.

Dr. Jelečević je istakao kako je već javno iskazao podršku takvom zahtjevu i upoznao predstavnike Koordinacionog odbora organizacija osoba sa invaliditetom sa zakonima koje je ovo ministarstvo uradilo a reguliraju ovu oblast. Izrađen je novi prijedlog izmjena Zakona o osnovama socijalne zaštite čija je suština veća pomoć  najtežim i  najsiromašnijim osobama sa invaliditetom. Urađen je i prijedlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i upošljavanju invalida ali se, zbog podijeljene nadležnosti, već mjesecima čeka izjašnjenje kantona. Ponuđena rješenja u zakonima su početak reforme socijalne politike koja mora biti usmjerena ka najsiromašnijim i najugroženijim građanima Federacije BiH, pa i invalidnim osobama, i za takva opredjeljenja potrebna je podrška organizacija osoba sa invaliditetom – istakao je dr. Jelečević.

Ministar Jelečević sa predstavnicima organizacija invalida

0 Komentari