Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Inicirana dva nova projekta

  • On 5 Juna, 2008

Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević razgovarao je danas sa veleposlanikom Republike Austrije u BiH dr. Vernerom Almhoferom (dr. Werner Almhofer) i atašeom za socijalne poslove Oliverom Hilerom o aktualnom stanju u sektoru socijalne skrbi. Bosna i Hercegovina i Republika Austrija imaju uređene odnose u oblasti socijalnog osiguranja i potpisani bilateralni sporazum se bez teškoća provodi.

 

Dr. Jelečević je veleposlanika dr. Almhofera upoznao sa a stajalištima iznesenim na nedavno održanoj Konferenciji o stanju i mogućim pravcima reforme. Sa ograničenim financijskim resursima, uz stalni pritisak za povećanjem beneficija F BiH ide putem koji nije održiv, istakao je dr. Jelečević.

Austrijski veleposlanik dr. Almhofer je rekao kako se na ovim pitanjima «lome koplja» i u Austriji, pa i drugim zemljama EU, iako u drugim okolnostima. I bogate zemlje, zbog širine socijalnih davanja, reformiraju taj sektor i traže rješenja za njegovu dugoročnu održivost a u cilju realiziranja osnovne funkcije – pomaganja ljudima koji su u stanju potrebe. U tom svjetlu, veleposlanik Republike Austrije u BiH dr. Verner Almhofer je predložio ministru Jelečeviću da se, u suradnji sa resornim austrijskim ministarstvom i nevladinim sektorom u BiH realiziraju dva projekta, kategorizacija u oblasti tuđe njege i pomoći, te integriranje invalidnih osoba u radno-aktivne. Ovi projekti inicirani su trogodišnjim radom prof.dr. Martina Salzera, predsjednika organizacije Austrijski ljekari za osobe sa teškim invaliditetom (Austrian Doctors for Disabled), sa invalidnim osobama u BiH.

Dr. Perica Jelečević je, zahvaljujući austrijskom veleposlaniku, istakao da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike cijeni ponuđenu suradnju zbog iskustava koja nam mogu pomoći da takve projekte, koji se već realiziraju u ministarstvu, bolje profiliramo, saopćeno je iz kabineta ministra.

 

 

Inicirana dva nova projekta

0 Komentari