Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

Preciznije evidencije o broju nezaposlenih

  • On 12 Februara, 2008


Federalni ministar rada i socijalne politike dr. Perica Jelečević,
zajedno s resornim kantonalnim ministrima, najavio je danas u Sarajevu
reforme u segmentu federalne socijalne regulative te do kraja
godine preciznu evidenciju o stvarnom broju  nezaposlenih  u entitetu
na osnovu programa reregistracije ovih osoba.
 
Jelečević je na pres-konferenciji
izjavio da reforma socijalne regulative znači izmjene važećeg zakona o
pravima socijalno najugroženijih osoba koje koriste tuđu njegu i pomoć.
Cilj je precizna i jedinstvena baza podataka na nivou FBiH o stvarnom
broju takvih osoba, i to zato da bi one bolje ostvarile pomoć
eliminiranjem iz evidencija korisnika koji nisu u stvarnom stanju
socijalne potrebe ili višestruko koriste prava regulirana i u
drugim zakonima. Zakonske izmjene, kako je najavio, podrazumijevaju da
će Institut za medicinsko vještačenje biti meritorna ustanova na nivou
Federacije za davanje stručnog mišljenja o invalidnosti. 
 

Uvođenje imovinskog cenzusa također
će biti jedan od kriterija za odobravanje ili za odbijanje zahtjeva
podnosiocima za tuđu njegu i pomoć.

Federalni i kantonalni ministri na današnjem sastanku su razgovarali i o projektu reregistracije nazaposlenih osoba.

Prema riječima Marka Pejčinovića,
direktora Jedinice u resornom federalnom ministarstvu za implementaciju
II projekta podrške zapošljavanju, cilj je potpuna i objektivna slika o
broju nezaposlenih osoba u Federaciji, da bi društvo na osnovu stvarne
slike adekvatno reagovalo na problem.

Ministar Jelečević tvrdi da je
statistička stopa nezaposlenosti u FBiH oko 46 posto, a oko 20 posto
anketna koja bi, prema njegovim riječima, trebalo više da odgovara
stvarnom stanju.

 
Odgovarajući na pitanje
o nedostatku ustanova u FBiH za resocijalizaciju  maloljetnih
delinkvenata, Jelečević je istakao da  se mora brže djelovati na
osnivanju takve ustanove na federalnom nivou.
 
– Za njenu lokaciju nije najbolje
rješenje pozicija Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine na Humu u
Sarajevu, već bi trebala biti udaljenija od grada -kazao je.
 

Preciznije evidencije o broju nezaposlenih

0 Komentari