Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

POČINJE JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA I UDRUŽENJA POSLODAVACA

  • On 16 Marta, 2020

U skladu sa programom rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2020. godinu, ovo ministarstvo provodi aktivnosti na izradi Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca. S tim u vezi, Nacrt ovog zakona razmatran je na Predstavničkom Domu i Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, te je na oba doma prihvaćen kao dobra osnova za izradu Prijedloga Zakona, s tim da je Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zaključkom usvojenim na sjednici tog doma održanoj 29.10.2019. godine, predlagača ovog zakona zadužio da organizuje i sprovede javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Također, i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je zaključkom usvojenim na sjednici tog doma održanoj 27.02.2020. godine, predlagača ovog zakona zadužio da organizuje i sprovede javnu raspravu u istom trajanju.

Shodno navedenom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike započelo je aktivnosti na provođenju javne rasprave, te s tim u vezi poziva sve zainteresovane da svoje primjedbe, prijedloge ili komentare na tekst Nacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca dostave u pisanom obliku elektronskim putem na e-mail adresu info@fmrsp.gov.ba, najkasnije do 30.04.2020. godine.

Tekst Nacrta Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, kao i Obrazac za primjedbe, prijedloge ili komentare možete preuzeti sa web stranice Federalnog ministarstva rada i socijalne politike www.fmrsp.gov.ba. O datumu i mjestu održavanja Javne rasprave zainteresovana javnost će biti naknadno obaviještena.

0 Komentari