Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽANA PROMOCIJA DRUGE GENERACIJE HRANITELJA U FBiH

  • On 17 Jula, 2019

Danas je u postorijama hotela Ibis u Sarajevu Federalno ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa SOS Dječijim selima BIH, uz podršku vlade Republike Njemačke organizovalo konferenciju na temu promocije druge generacije edukatora u oblasti hraniteljstva, a u skladu sa obavezama koje proizilaze iz Zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Navedenoj konferenciji prisustvovao je i zamjenik premijara i federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača koji je izvršio uručivanje certifikata drugoj generaciji hranitelja u Federaciji BiH.

U okviru reforme sistema socijalne zaštite usvojen je Zakon o hraniteljstvu, koji je počeo sa implemetacijom početkom 2018. godine. Hraniteljstvo predstavlja oblik zaštite i smještaj djeteta, bez roditeljske zaštite ili odraslog lica u drugoj porodici. U proteklom vremenskom periodu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je organizovalo 32 edukacije hranitelja od toga 6 prema PRIDE modelu. Od početka implementacije Zakona o hraniteljstvu zvaničnu edukaciju je prošlo 39 PRIDE trenera i 5 Master trenera.

“Čast i zadovoljstvo je biti dio svečane promocije druge generacije edukatora za oblast hraniteljstva, te sa ponosom možemo istači da zainteresovanost za bavljenje ovim humanim pozivom veoma je velika, a  što je ujedno i siguran pokazatelj da se treba nastaviti raditi u ovom pravcu za dobrobit najugroženijih kategorija društva, a prvenstveno djece koja sada imaju mogućnost da odrastaju u porodičnom okruženju. Pozivamo sve zainteresovane porodice da se odluče, da otvore vrata svoga domaza za velika dječija srca, koja će im doživotno biti zahvalna.”, kazao je Drljača.

U radnom dijelu konferencije je izvršena prezentacija rezultata provedene edukacije profesionalaca i hranitelja iz oblasti hraniteljstva u Federaciji BiH, prema jedinstvenom okviru edukacije koji će pružiti mogućnosti profesionalcima i institucijama koji brinu o djeci da obezbijede standardiziran, konzistentan i strukturiran okvir kako za procjenu i odabir hranitelja na osnovu kompetencija, te unapređenja pružanja usluga hraniteljstva i kontinuirani profesionalni razvoj hranitelja.

 

0 Komentari