Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA VIJEĆA RODITELJA I UDRUŽENJA RODITELJA DJECE SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

  • Datum: 13 Decembra, 2019

Danas je u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu realizacije zaključka sa tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održane 04.12.2019. godine upriličen sastanak između zamjenika premijera i federalnog ministara rada i socijalne politike Veska Drljače, direktora Ureda premijera Vlade FBiH, gdin. Hasana Ganibegovića, generalne sekretarke Vlade Federacije BiH, Edite Kalajdžić, predstavnika Federalnog ministarstava zdravstva i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i predstavnika Vijeća roditelja i Udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju.

Na sastanku su vođeni razogovori o aktivnostima koje je potrebno poduzeti u cilju realizacije  svih zaključaka sa tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, a koja je održana u vezi sa stanjem  u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić, Zavodu za zabrinjavanje mentalno invalidnih lica – Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba – Bakovići, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški. Također, predstavnici Vijeća i Udruženja roditelja su upoznati sa već poduzetima aktivnostima kako Vlade Federacije tako i resornih ministarstava.

Tokom sastanka postignut je visok stepen saglasnosti da se radi o složenom procesu u kome je dogovoreno da se ide u izradu novih ili izmjenu postojećih zakona sa tačno definisanim rokovima, i to: Zakona o inspekcijama Federacije BiH, Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, Zakona o djelatnosti socijalnog rada, Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i Zakona o socijalnim uslugama.

0 Komentari