Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN SASTANAK MINISTRA SA PREDSTAVNICIMA SAVEZA UDRUŽENJA I ŽUPANIJSKIH UDRUGA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA

  • On 13 Juna, 2019

Jučer je u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike upriličen sastanak između zamjenika premijera i federalnog ministara rada i socijalne politike Veska Drljače i predstavnika Saveza udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH, Redže Mehića i predstavnik Saveza županijskih udruga umirovljenika/penzionera u Federaciji BiH, Ivana Kožula, a u vezi sa potpisivanjem ugovora o saradnji, korištenju i načinu utroška  raspoloživih finansijskih sredstava utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2019. godinu u iznosu od 80.000,00 KM.

Na sastanku je razgovarano o saradnji koju su Ministarstvo i Savezi  ostvarili u proteklom periodu, također prilika je iskorištena da se Ministar upozna o problemima sa kojima se isti susreću u svom radu.

Predstavnici Saveza su iskazali veliku zahvalnost resornom Ministarstvu na realizaciji Odluke o dodjeli sredstava Savezima jer će ista u velikoj mjeri pomoći u realizaciji redovnih i svakodnevnih aktivnosti Saveza i njihovih članica.

Dogovoreno je da će u cilju transparentnosti i pravovremene kontrole Savezi resornom Ministarstvu dostavljati kvartalne izvještaje o namjenskom utrošku sredstva, te finalni narativni i finansijski izvještaj čime će se stvoriti pretpostavke za nastavak započete saradnje.

0 Komentari