Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN SASTANAK MINISTRA SA PREDSTAVNICIMA IOM-A

  • On 24 Aprila, 2019

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike upriličen sastanak između zamjenika premijera i federalnog ministara rada i socijalne politike Veska Drljače i šefa misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) Peter Van Der Auweraert sa saradnicima.

Glavna tema razgovora bila je saradnja koju su Ministarstvo i Međunarodna organizacija rada ostvarili u proteklom period, posebno na planu unapređenja položaja lica koja pripadaju posebnoj kategoriji civilnih žrtava rata.

Navedeno  je posebno došlo do izražaja kada je u pitanju uspostavljanje Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata u smislu osiguravanja uslova za rad ali i potrebne opreme te obezbjeđenja drugih tehničkih pretpostavki neophodnih za funkcionisanje ovog radnog tijela.

Tokom sastanka ministar Drljača je upoznao predstavnike Međunarodne organizacije da je Ministarstvo otpočelo aktivnosti na pripremi i izredi novog Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata.

“Danas smo održali sastanak sa našim dugogodišnjim prijateljima iz Međunarodne organizacije za migracije sa kojima Ministarstvo ima korisnu i višegodišnju saradnju za koju vjerujemo da će se nastaviti i prilikom izrade i donošenja novog Zakona u narednom periodu” – kazao je Drljača.

Šef misije Peter Van Der Auweraert  iskazao je spremnost i opredjeljenje Međunarodne organizacije za migracije da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike pruži pomoć prilikom pripreme i izrade novog zakonskog rješenja kojim će se regulisati oblast zaštite civilnih žrtava rata.

0 Komentari