Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ODRŽAN SASTANAK MINISTRA SA OMBUDSMANOM ZA LJUDSKA PRAVA DR. JASMINKOM DŽUMHUR

  • On 15 Oktobra, 2021

Danas je u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike upriličen sastanak između zamjenika premijera i federalnog ministara rada i socijalne politike Veska Drljače i ombudusmana za ljudska prava u Bosne i Hercegovini dr. Jasminke Džumhur sa saradnicima.

Tokom sastanka sagovornici su razgovarali o pitanjima saradnje iz nadležnosti i djelokruga funkcionisanja i rada Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike i Institucije ombudsmana za ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Posebnu pažnju tokom sastanka, sagovornici su posvetili novim zakonskim prijedlozima iz nadležnosti ovog Ministarstva.

Ministar Drljača je izrazio zadovoljstvo na razmjeni mišljenja i informacijama koje su dobivene od ombudsamana, istaknuvši da je Ministarstvo spremno za razvijanje dobre međuinstitucionalne saradnje, radi ispunjavanja zajedničkih ciljeva i sagledavanja mogućnosti da se u punom kapacitetu pristupi razvoju, širenju i unapređenju socijalnih usluga u Federaciji Bosne i Hercegovine.

0 Komentari