Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBVJEŠTENJE U VEZI SA PRAVILNICIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU

  • Datum: 22 Februara, 2023

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava sva zainteresovana lica da su Pravilnik o postupku raspoređivanja radnika na poslove sa povećanim rizikom i o postupku prethodnih i periodičnih ljekarskih pregleda radnika koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/23) i Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja o povredi na radu i profesionalnim oboljenjima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/23) stupili na snagu od narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH te ih je s tim u vezi ovo Ministarstvo učinilo lahko dostupnim na web stranici Ministarstva u meniju “Legislativa”, podmeniju “Podzakonski akti”.

Također, ovim putem obavještavaju se sva zainteresovana lica da navedenim pravilnicima propisane su određene forme obrazaca koje su također objavljene na web stranici Ministarstva, a koje mogu da se pronađu u meniju “Legislativa”, podmeniju “Dokumenti”.

0 Komentari