Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O POČETKU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O JEDINSTVENIM NAČELIMA I OKVIRU MATERIJALNE PODRŠKE LICA SA INVALIDITETOM

  • On 11 Aprila, 2023

Obavještavamo zainteresirane da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pokrenulo javnu raspravu o Nacrtu Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške licima sa invaliditetom, u trajanju od 90 dana, odnosno u periodu od 12.04.2023.-12.07.2023. godine, koji možete naći u meniju „Legislativa-Zakoni u pripremi“.

U cilju pripreme što boljeg prijedloga ovog propisa pozivamo na aktivno sudjelovanje u javnoj raspravi.

Komentari, prijedlozi, primjedbe i sugestije mogu se dostaviti u obrascu koji je pripremljen za ove namjene i dostupan je na stranici Ministarstva, poštom ili elektronski.

0 Komentari