Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O ISPLATI DJEČIJEG DODATKA ZAKLJUČNO SA JANUAROM 2023. GODINE

  • On 24 Februara, 2023

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tektu: Ministarstvo) obavještava zainteresiranu javnost da je realizirana isplata prava na dječji dodatak za sva ona rješenja koja su, zaključno s 31.01.2023. godine, kao pravnosnažna zaključili nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka. Što se tiče rješenja koja su postala pravnosnažna nakon ovoga datuma ili će to tek postati u narednom razdoblju, isplata dječjeg dodatka po osnovu istih će se realizirati iz Proračuna Federacije BiH za 2023. godinu pri čemu će navedenom isplatom biti retroaktivno obuhvaćeni i oni mjeseci za koje nije bilo isplate.

Nadalje, imajući u vidu da kroz elektronsku bazu podataka nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite donose i zaključuju pravosnažna rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak po federalnom propisu za sve dodatne informacije u pogledu statusa njihovih zahtjeva građani se trebaju obratiti ovim institucijama. Također, s obzirom da su prilikom vršenja isplata pojedine banke upozorile na određeni broj pogrešno unesenih naziva banaka kao i brojeva bankovih računa, skreće se pažnja na potrebu pažljive provjere ovih podataka prije nego isti budu dostavljeni Ministarstvu kako ne bi došlo do nepotrebnih kašnjenja u isplatama. To se odnosi i na situacije u kojima je korisnik u međuvremenu promijenio banku što nije pravovremeno prijavljeno niti korigirano.

Što se tiče podataka o realiziranim isplatama po osnovu pravosnažih rješenja zaključno s 31.01.2023. godine, one su obuhvatile ukupno 18.834 korisnika s područja čitave Federacije BiH za što je iz federalnog proračuna izdvojeno ukupno 4.799.158,80 KM. Detalji u pogledu navedenog nalaze se u narednoj tabeli.

 

Kanton Naziv općine/grada Ukupno isplaćena sredstva po osnovu pravnosažnih rješenja u KM Broj korisnika na evidentiranih za isplatu zaključno s 31.01.2023.
Unsko-sanski Bihać 38724.47 106
Bosanska Krupa 83611.4 199
Bosanski Petrovac 30239.26 83
Bužim 85833.83 307
Cazin 39315.75 93
Ključ 118350.2 361
Sanski Most 36774.31 107
Velika Kladuša 36512.87 163
Ukupno 469.362,10 1.419
Posavski Domaljevac-Šamac 0 0
Odžak 4715.8 38
Orašje 31719.74 271
Ukupno 36.435,54 309
Tuzlanski Banovići 51998.25 123
Čelić 67291.35 402
Doboj Istok 42570.45 324
Gračanica 26633.25 63
Gradačac 40322.37 111
Kalesija 235612.4 1.032
Kladanj 69507.89 326
Lukavac 0 0
Sapna-Zvornik 64679.42 409
Srebrenik 161923.3 928
Teočak 102252.7 251
Tuzla 50833.36 162
Živinice 95972.23 322
Ukupno 1.009.597,00 4.453
Zeničko-dobojski Breza 0 0
Doboj Jug 28528.31 118
Kakanj 0 0
Maglaj 53498.3 191
Olovo 19147.06 48
Tešanj 142047.4 533
Usora 14383.95 117
Vareš 24904.82 127
Visoko 89970.51 267
Zavidovići 42335.61 148
Zenica 0 0
Žepče 0 0
Ukupno 414.816,00 1.549
Bosansko-podrinjski Foča-Ustikolina 0 0
Goražde 0 0
Pale-Prača 0 0
Ukupno 0,00 0
Srednjobosanski Bugojno 296765.2 1.727
Busovača 70841.12 232
Dobretići 679.44 6
Donji Vakuf 123925.4 678
Fojnica 0 0
Gornji Vakuf-Uskoplje 143650.3 517
Jajce 31170.26 74
Kiseljak 84446.83 200
Kreševo 18211.5 159
Novi Travnik 77263.12 296
Travnik 31784.93 257
Vitez 120247.4 323
Ukupno 998.985,50 4.469
Hercegovačko-neretvanski Čapljina 14048.98 53
Čitluk 21333.96 90
Jablanica 71709.23 226
Konjic 0 0
Mostar 247849.7 1.113
Neum 13042.55 76
Prozor-Rama 97374.05 367
Ravno 679.44 6
Stolac 0 0
Ukupno 466.037,90 1.931
Zapadno-hercegovački Grude 123903.9 390
Ljubuški 117344 425
Posušje 237968.2 602
Široki Brijeg 143658.2 611
Ukupno 622.874,30 2.028
Kanton Sarajevo Centar Sarajevo 82680.59 251
Hadžići 0 0
Ilidža 5495.75 13
Ilijaš 105983 475
Novi Grad Sarajevo 176129.2 639
Novo Sarajevo 0 0
Stari Grad Sarajevo 66009.61 205
Trnovo 6520.04 43
Vogošća 117947.3 279
Ukupno 560.765,40 1.905
Kanton 10 Bosansko Grahovo 4265.31 24
Drvar 0 0
Glamoč 13638.96 84
Kupres 8133.14 70
Livno 74804.71 308
Tomislavgrad 119442 285
Ukupno 220.284,10 771
Federacija BiH Ukupno 4.799.158,80 18.834

Na koncu, imajući u vidu dinamiku rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak od strane centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, Ministarstvo još jednom apelira na općinske i gradske organe uprave kao njihove osnivače da ulože maksimalne napore na jačanju kapaciteta ovih institucija kako bi mogle adekvatno obavljati povjerene im poslova i zadatke, te pružiti pomoć i podršku svakom pojedincu i obitelji koji se nađu u stanju socijalne potrebe. Samo će se na taj način moći prevazići uočeni problemi u pogledu evidentnih kašnjenja u rješavanjima zaprimljenih zahtjeva stranaka što, svakako, uključuje i zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

0 Komentari