Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O ISPLATI DJEČIJEG DODATKA ZAKLJUČNO SA FEBRUAROM 2023. GODINE

  • On 3 Aprila, 2023

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tektu: Ministarstvo) obavještava zainteresiranu javnost da je realizirana isplata prava na dječji dodatak za sva ona rješenja koja su, zaključno s 28.02.2023. godine, kao pravnosnažna zaključili nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite kroz elektronsku bazu podataka. Što se tiče rješenja koja su postala pravnosnažna nakon ovoga datuma ili će to tek postati u narednom razdoblju, isplata dječjeg dodatka po osnovu istih će se realizirati iz Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu pri čemu će navedenom isplatom biti retroaktivno obuhvaćeni i oni mjeseci za koje nije bilo isplate.

Nadalje, imajući u vidu da kroz elektronsku bazu podataka nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite donose i zaključuju pravosnažna rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak po federalnom propisu za sve dodatne informacije u pogledu statusa njihovih zahtjeva građani se trebaju obratiti ovim institucijama. Također, s obzirom da su prilikom vršenja isplata pojedine banke upozorile na određeni broj pogrešno unesenih naziva banaka kao i brojeva bankovih računa, skreće se pažnja na potrebu pažljive provjere ovih podataka prije nego isti budu dostavljeni Ministarstvu kako ne bi došlo do nepotrebnih kašnjenja u isplatama. To se odnosi i na situacije u kojima je korisnik u međuvremenu promijenio banku što nije pravovremeno prijavljeno niti korigirano.

Što se tiče podataka o realiziranim isplatama po osnovu pravosnažih rješenja zaključno s 28.02.2023. godine, one su obuhvatile ukupno 32.056 korisnika s područja čitave Federacije BiH za što je iz federalnog budžeta izdvojeno ukupno 8.460.783,00 KM. Detalji u pogledu navedenog nalaze se u narednoj tabeli.

Kanton Naziv općine/grada Ukupno isplaćena sredstva po osnovu pravnosažnih rješenja u KM Broj korisnika na evidentiranih za isplatu zaključno s 28.02.2023.
Unsko-sanski Bihać 80.278,04 242
Bosanska Krupa 68.197,08 284
Bosanski Petrovac 9.398,92 83
Bužim 122.863,31 469
Cazin 174.853,77 400
Ključ 44.113,25 374
Sanski Most 55.242,50 190
Velika Kladuša 179.063,98 476
Ukupno 734.010,85 2.518
Posavski Domaljevac-Šamac 0,00 0
Odžak 13.706,98 79
Orašje 36.053,07 292
Ukupno 49.760,05 371
Tuzlanski Banovići 74.351,94 236
Čelić 82.322,63 531
Doboj Istok 50.603,08 373
Gračanica 77.884,80 195
Gradačac 100.482,26 296
Kalesija 201.233,94 1.286
Kladanj 54.752,49 371
Lukavac 41.477,57 78
Sapna-Zvornik 53.104,43 428
Srebrenik 260.438,89 1.286
Teočak 28.762,96 249
Tuzla 226.958,23 553
Živinice 271.700,00 768
Ukupno 1.524.073,22 6.650
Zeničko-dobojski Breza 26.263,51 49
Doboj Jug 20.398,21 139
Kakanj 19.914,66 38
Maglaj 118.932,40 375
Olovo 60.116,57 152
Tešanj 75.870,42 558
Usora 14.268,24 121
Vareš 19.957,79 138
Visoko 55.313,37 313
Zavidovići 88.468,94 281
Zenica 93.232,05 178
Žepče 100.849,15 189
Ukupno 693.585,31 2.531
Bosansko-podrinjski Foča-Ustikolina 0,00 0
Goražde 0,00 0
Pale-Prača 0,00 0
Ukupno 0,00 0
Srednjobosanski Bugojno 248.060,58 1.934
Busovača 104.425,90 414
Dobretići 679,44 6
Donji Vakuf 117.089,97 854
Fojnica 70.214,69 131
Gornji Vakuf-Uskoplje 298.094,96 978
Jajce 78.914,03 205
Kiseljak 186.764,11 506
Kreševo 20.146,65 167
Novi Travnik 183.563,75 602
Travnik 385.581,44 949
Vitez 170.191,55 575
Ukupno 1.863.727,07 7.321
Hercegovačko-neretvanski Čapljina 53.168,84 141
Čitluk 62.265,66 188
Jablanica 113.814,18 390
Konjic 0,00 0
Mostar 438.280,41 1.820
Neum 10.254,49 81
Prozor-Rama 132.174,07 534
Ravno 679,44 6
Stolac 88.747,86 167
Ukupno 899.384,95 3.327
Zapadno-hercegovački Grude 77.830,84 508
Ljubuški 211.418,32 792
Posušje 176.088,58 845
Široki Brijeg 300.456,69 1.175
Ukupno 765.794,43 3.320
Kanton Sarajevo Centar Sarajevo 83.144,57 354
Hadžići 45.310,06 88
Ilidža 509.490,13 980
Ilijaš 177.069,74 762
Novi Grad Sarajevo 270.669,44 1.046
Novo Sarajevo 148.587,79 312
Stari Grad Sarajevo 83.267,88 333
Trnovo 7.360,60 54
Vogošća 247.155,42 722
Ukupno 1.572.055,63 4.651
Kanton 10 Bosansko Grahovo 4.778,69 29
Drvar 68.881,27 157
Glamoč 10.304,84 88
Kupres 7.926,80 70
Livno 98.982,97 442
Tomislavgrad 167.516,92 581
Ukupno 358.391,49 1.367
Federacija BiH Ukupno 8.460.783,00 32.056

Na kraju, imajući u vidu dinamiku rješavanja zahtjeva za ostvarivanje prava na dječji dodatak od strane centara za socijalni rad, odnosno općinskih službi socijalne zaštite, Ministarstvo još jednom apelira na općinske i gradske organe uprave kao njihove osnivače da ulože maksimalne napore na jačanju kapaciteta ovih institucija kako bi mogle adekvatno obavljati povjerene im poslova i zadatke, te pružiti pomoć i podršku svakom pojedincu i porodici koji se nađu u stanju socijalne potrebe. Samo će se na taj način moći prevazići uočeni problemi u pogledu evidentnih kašnjenja u rješavanjima zaprimljenih zahtjeva stranaka što, svakako, uključuje i zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

0 Komentari