Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

NACRT ZAKONA O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE FEDERACIJE BIH

  • On 22 Novembra, 2021

U skladu sa zaduženjima sa 14. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine od 04. studenog/novembra 2021. godine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) započinje proces javne rasprave o Nacrtu Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od 60 dana. S tim u vezi, u periodu od 22. studenog/novembra 2021. godine pa do 20. siječnja/januara 2022. godine predmetni će Zakon biti dostupan na zvaničnoj web stranici Ministarstva zajedno s pripadajućim Obrascem za dostavljanje pisanih komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija na predloženi propis putem kojega će se zainteresirana javnost moći uključiti u proces izrade što kvalitetnijih zakonskih rješenja u ovoj oblasti. Elektronska verzija Nacrta Zakona o ustanovama socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine na sve tri jezične varijante i Obrasca za dostavljanje pisanih komentara, primjedbi, prijedloga i sugestija na predloženi propis može se preuzeti na ostavljenim linkovima ispod teksta.

ZAKON O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE BOS

ZAKON O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE HRV

ZAKON O USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SRB

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH KOMENTARA, PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA I SUGESTIJA NA PREDLOŽENI PROPIS

0 Komentari