Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DRLJAČA: CILJ JE POTPUNA REFORMA SOCIJALNE ZAŠTITE

  • Datum: 22 Maja, 2019

Zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača, danas je u zgradi Delegacije Evropske unije za BiH, prisustvovao nacionalnoj konferenciji „Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija”, u okviru Inicijative za socijalnu dimenziju (ISD).

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača naveo je da je riječ o značajnom regionalnom projektu u okviru kojeg je potrebno riješiti brojna pitanja ranjivih društvenih grupa poput osoba s invaliditetom i starijih ljudi.

– To je proces u kojem treba da učestvuje i vladin i nevladin sektor radi usvajanja seta zakona kojim bi sistemski bilo riješeni problemi u toj oblasti – naglasio je Drljača.

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars-Gunnar Wigemark rekao je da moraju postojati sistemska rješenja za pomoć svim ranjivim društvenim grupama.

– Evropska unija u BiH već provodi nekoliko programa iz te oblasti poput prevencije nasilja nad djecom, podrške djeci s poteškoćama u razvoju, te uspostavljanju sistemskih rješenja za druge ranjive grupe, poput starijih ljudi – dodao je Wigemark.

Pojasnio je da je za uspostavljanje sistemskih rješenja potrebno poboljšati kompletan sistem u smislu boljih zakoskih rješenja, ali i povećanja sredstava u budžetu za te namjene kojih trenutno nema dovoljno.

Konferencija je poslužila kao dobar osnov nastavka nacionalnog i dijaloga sa evropskim partnerima, kao i prilika da se lokalne zajednice koje aktivno učestvuju u mentorskom procesu predstave i razmotre pitanja IPA finansiranja, društvenog uticaja evropskih integracija i podrške socijalnim pitanjima.

Također, predstavljen je i mentorski program, koji je proveden u BiH u okviru ISD, za 14 najnerazvijenijih općina za stvaranje projektnih ideja u okviru zajedničkog regionalnog portfolija, spremnog za finansiranje i implamentaciju.

Organizatori ove konferencije su njemačke nevladine organizacije Arbeiter Samariter Bund Jugoistočna Evropa (ASB), lokalni partner LIR Civilno društvo, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

0 Komentari