Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

MINISTAR DELIĆ NA KONFERENCIJI UN WOMEN FORUMA: RADIMO NA PROJEKTIMA I IMPLEMENTACIJI MJERA ZA UNAPRJEĐENJE SOCIJALNE ZAŠTITE I PODRŠKE SVIMA, A POSEBNO ŽENAMA

  • On 24 Maja, 2023

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić odazvao se pozivu UN Women Foruma i danas prisustvovao konferenciji akcione koalicije o ekonomskoj pravdi i pravima vezano za pokretanje reforme ekonomije brige i njege.

Prilikom obraćanja ministar Delić posebno je naglasio potrebu zajedničkog angažmana vladinog i nevladinog sektora na rješavanju najosjetljivijih pitanja u bh. društvu, među kojima su i poštivanje ljudskih prava žena, posebno u segmentu aktivne inkluzije na tržište rada, kao i rješavanje problema neplaćenog rada u oblasti brige i njege članova porodice s invaliditetom, te djece i starih.

“Prije svega želim pohvaliti autore i sve one koji su učestvovali u pripremi studije brige i njege jer precizno detektuje probleme u uređenju ovog segmenta našeg društva. Raduje me što mogu da vam kažem da smo i mi pripremajući programske politike za ovaj mandatni period također detektovali mjere u istim segmentima koje i ova studija tretira. Tu prije svega mislim na natalitetne politike i izjednačavanje porodiljnih naknada na cijeloj teritoriji FBiH koje su nam prioritet, kao i osnivanje porodičnog fonda u kojem želimo objediniti sve vidove podrške i naknada u oblasti socijalne zaštite porodice i djece”, izjavio je ministar Delić.

Tokom obraćanja medijima ministar Delić naveo je i projekte izrade socijalnih karata FBiH kao registra korisnika socijalnih usluga i naknada sa stvarnim utemeljenjem, a s ciljem planiranja i praćenja indikatora korisnosti socijalnih politika, usmjeravanja na pojedince i grupe u stvarnoj socijalnoj potrebi.

“Izradom socijalnih karata imat ćemo praktično krvnu sliku Federacije, snimak pravog stanja onih kojima je potrebna socijalna briga, kao i onih koji pružaju njegu članu porodice koji je zavisan od tuđe njege”, dodao je ministar i pozvao UN Women Forum da se aktivno uključe u aktivnosti Ministarstva kako bi svi zajedno radili na pronalaženju najboljih socijalnih politika i modela podrške najugroženijim članovima društva.

0 Komentari