Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

IZMJENJENI I DOPUNJENI PLAN JAVNIH NABAVKI MINISTARSTVA ZA BUDŽETSKU 2018. GODINU

  • On 11 Marta, 2019

U skladu sa članom 17. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14) i odredbama Pravilnika o postupku direktnog sporazuma i o javnim nabavkama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 02-02/8-1501/5 od 16.06.2015. godine i Budžetom, federalno ministar rada i socijalne politike donosi izmjenjeni i dopunjeni plan javnih nabavki za budžetsku 2018. godinu:

0 Komentari