Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

DRLJAČA: DODJELJENA SREDSTVA PREDSTAVLJAJU KONTINUITET SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA I UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM

  • On 15 Jula, 2022

Danas je u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike upriličen sastanak i potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava sa trinaest reprezentativnih organizacija civilnih invalida i civilnih žrtava rata sa zamjenikom premijera i federalnim ministarom rada i socijalne politike, Veskom Drljačom.

– Društvo u kojem živimo, na žalost, još uvijek ne pruža iste mogućnosti osobama sa invaliditetom, koje se hrabro svakodnevno suočavaju sa životnim poteškoćama, često još od samog rođenja, a nastavljaju tokom cijelog života, uključujući i porodičan život i profesionalnu karijeru i to je porazna činjenica koju moramo zajedno promjeniti. Javni poziv koji je raspisan, a kojim Ministarstvo vrši raspodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM predstavlja kontinuitet saradnje između Ministarstva i organizacija civilnih invalida i civilnih žrtava rata odnosno nastavak aktivnosti u podršci jačanja i osnaživanja pomenutih kao ključnih partnera Ministarstva iz resorne oblasti. – kazao je ministar Drljača.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu, raspisalo Javni poziv za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim orgnizacijama – Transfer organizacije civilnih invalida. Na navedeni Javni poziv prijavilo se ukupno 15 udruženja, s tim da je utvrđeno da je 13 prijava uredno, pravovremeno i potpuno, te su istima dodjeljena sredstva od ukupnog iznosa.

0 Komentari