Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O POČETKU ISPLATE DJEČJEG DODATKA PO FEDERALNOM PROPISU NA OSNOVU PRAVOSNAŽNIH RJEŠENJA O PRIZNAVANJU OVOGA PRAVA ZA RAZDOBLJE OKTOBAR-DECEMBAR 2022. GODINE

  • On 30 Januara, 2023
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 68.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 30 Januara, 2023
  • Last Updated 30 Januara, 2023

OBAVJEŠTENJE O POČETKU ISPLATE DJEČJEG DODATKA PO FEDERALNOM PROPISU NA OSNOVU PRAVOSNAŽNIH RJEŠENJA O PRIZNAVANJU OVOGA PRAVA ZA RAZDOBLJE OKTOBAR-DECEMBAR 2022. GODINE

Povodom upita velikog broja građana Federacije BiH o početku isplate dječjeg dodatka po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tektu: Ministarstvo) obavještava zainteresiranu javnost da je realizirana isplata navedenog prava za sva ona rješenja koja su kroz elektronsku bazu podataka, završno s 31.12.2022. godine, kao pravnosnažna zaključili nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite. Što se tiče rješenja koja su postala pravnosnažna nakon ovoga datuma ili će to tek postati u narednom razdoblju, isplata dječjeg dodatka po osnovu istih će se realizirati iz Proračuna Federacije BiH za 2023. godinu pri čemu će navedenom isplatom biti retroaktivno obuhvaćeni i oni mjeseci za koje nije bilo isplate.

 

Nadalje, imajući u vidu da kroz elektronsku bazu podataka nadležni centri za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite donose i zaključuju pravosnažna rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak po federalnom propisu za sve dodatne informacije u pogledu statusa njihovih zahtjeva građani se trebaju obratiti ovim institucijama. To se posebno odnosi na one situacije u kojima je osoba zaprimila rješenje o priznavanju prava na dječji dodatak do prve polovine decembra 2022. godine, a kojoj nisu isplaćena sredstva, kao i one u kojima osoba nije dobila rješenje, iako je zahtjev podnesen u prethodnoj godini i slično. Također, s obzirom da su prilikom vršenja isplata pojedine banke upozorile na određeni broj pogrešno unesenih naziva banaka kao i brojeva bankovih računa, skreće se pažnja na potrebu pažljive provjere ovih podataka prije nego isti budu dostavljeni Ministarstvu kako ne bi došlo do nepotrebnih kašnjenja u isplatama. To se odnosi i na situacije u kojima je korisnik u međuvremenu promijenio banku što nije pravovremeno prijavljeno niti korigirano.

 

Što se tiče podataka o realiziranim isplatama po osnovu pravosnažih rješenja za razdoblje decembar 2022. godine, one su obuhvatile ukupno 8.884 korisnika s područja čitave Federacije BiH za što je iz federalnog proračuna izdvojeno ukupno 2.308.119,24 KM. Detalji u pogledu navedenog nalaze se u narednoj tabeli.

Redni broj Općina Broj korisnika dječjeg dodatka Ukupno isplaćena sredstva za decembar 2022. godine u KM
1. Bosansko Grahovo 18 4.539,48
2. Doboj Jug 60 18.570,60
3. Livno 179 54.370,59
4. Mostar 697 189.626,46
5. Prozor-Rama 189 48.489,90
6. Glamoč 49 10.420,17
7. Kalesija 464 143.509,47
8. Gornji Vakuf-Uskoplje 243 74.695,08
9. Kupres 70 10.420,17
10. Jablanica 78 23.935,44
11. Velika Kladuša 104 32.189,04
12. Bužim 143 41.164,83
13. Vareš 93 28.165,41
14. Tešanj 271 83.361,36
15. Neum 53 15.062,82
16. Maglaj 87 26.617,86
17. Stari Grad Sarajevo 35 10.832,85
18. Široki Brijeg 335 87.384,99
19. Doboj Istok 275 39.101,43
20. Kreševo 160 23.213,25
21. Srebrenik 654 142.787,28
22. Usora 109 21.459,36
23. Zavidovići 66 19.911,81
24. Busovača 30 7.221,90
25. Orašje 263 49.624,77
26. Centar Sarajevo 57 17.023,05
27. Travnik 255 62.108,34
28. Trnovo 33 7.428,24
29. Sanski Most 27 8.356,77
30. Kladanj 199 61.592,49
31. Čapljina 27 8.356,77
32. Bugojno 1.315 338.707,11
33. Tuzla 56 17.023,05
34. Odžak 38 7.840,92
35. Donji Vakuf 283 59.116,41
36. Novi Travnik 151 46.736,01
37. Ljubuški 201 62.005,17
38. Ilijaš 221 45.291,63
39. Bihać 19 5.880,69
40. Čitluk 54 16.610,37
41. Novi Grad Sarajevo 257 76.552,14
42. Ravno 6 1.444,38
43. Ključ 67 19.911,81
44. Vitez 54 16.300,86
45. Dobretići 6 1.341,21
46. Čelić 297 64.997,10
47. Sapna 329 100.797,09
48. Živinice 133 33.117,57
49. Visoko 74 22.903,74
Ukupno 8.884 2.308.119,24

 

Na koncu, uvažavajući zahtjeve i potrebe građana za brzom i efikasnom administracijom, posebice u pogledu rješavanja njihovih egzistencijalnih problema, Ministarstvo još jednom skreće pažnju na činjenicu da je usvajanje niza reformskih propisa kako na federalnom, tako i na kantonalnom nivou stvorilo velike izazove za cjelokupni sistem socijalne i dječje zaštite u Federaciji BiH, a posebno za centre za socijalni rad, odnosno općinske službe socijalne zaštite koji u ovom trenutku, unatoč svojim skromnim kapacitetima, nose najveći teret odgovornosti u njihovoj provedbi. Iz navedenih razloga, Ministarstvo još jednom apelira na općinske i gradske organe uprave kao njihove osnivače da ulože maksimalne napore na jačanju kapaciteta ovih institucija kako bi mogli adekvatno obavljati povjerene im poslova i zadatke, te pružiti pomoć i podršku svakom pojedincu i obitelji koji se nađu u stanju socijalne potrebe. Samo će se na taj način moći prevazići uočeni problemi u pogledu evidentnih kašnjenja u rješavanjima zaprimljenih zahtjeva stranaka što, svakako, uključuje i zahtjeve za ostvarivanje prava na dječji dodatak.

 

Na koncu, Ministarstvo koristi priliku da upozna javnost da je od 01.01.2023. godine u primjeni Odluka Vlade Federacije BiH o iznosu najniže plaće za 2023. godinu (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 2/23) čime je podignuta osnovica za obračun dječjeg dodatka, tako da će isti u 2023. godini umjesto dosadašnjih 103,17 KM iznositi 113,24 KM. Ukoliko proračun Federacije BiH za 2023. godinu bude pravovremeno usvojen, isplata za sva rješenja o priznavanju prava na dječji dodatak po federalnom propisu koja su postala pravosnažna zaključno s 31.01.2023. godine će se realizirati do kraja februara 2023. godine, odnosno svaka naredna isplata će se realizirati do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

0 Komentari