Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

28okt

Integralni tekst Uputstva o realizaciji Komponente 2 Hitnog projekta za COVID-19 u Bosni i Hercegovini (P173809) prema Projektnom sporazumu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine s Obrascem mjesečne liste primaoca stalne novčane pomoći

  • 0 Comments
U skladu sa Odlukom o prihvaćanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke – Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Hitni projekat za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 28/20), Federalno ministarstvo rada i […]
Read More