Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNE KONZULTACIJE O NACRTU STRATEGIJE O UNAPREĐENJU POLOŽAJA STARIJIH OSOBA U FBIH 2018-2027.
Petak, 26. 05. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u suradnji s Populacijskim fondom Ujedinjenih naroda (UNFPA) - Odjeljenjem za ekonomska i socijalna pitanja Sekretarijata Ujedinjenih naroda (UN DESA) i relevantnim institucijama svih razina vlasti iz Federacije BiH pripremili su Nacrt Strategije o unaprjeđenju položaja starijih osoba u Federaciji BiH (2018-2027) (u daljnjem tekstu: Nacrt Strategije).

Opsirnije...
 
VOĐENI RAZGOVORI O TRETMANU PORODILJA OD KANTONA DO KANTONA U FEDERACIJI BIH
Ponedjeljak, 15. 05. 2017

 

U Tuzli održan sastanak nevladinog i vladinog sektora, na kojem se razgovaralo o nejednakom tretmanu porodilja od kantona do kantona u Federaciji BiH. Sastanku su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti na federalnom i kantonalnom nivou, centara za socijalni rad, biroa za zapošljavanje, kao i predstavnici organizacija civilnog društva u BiH.

Opsirnije...
 
UPRILIČEN PRIJEM ZA 16 STUDENATA I DOKTORANATA HANS BOCKLER FONDACIJE IZ NJEMAČKE
Petak, 12. 05. 2017

 

U utorak, 09.05.2017. godine u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, upriličen je prijem za 16 studenata i doktoranata Hans Bockler Fondacije iz Njemačke. Goste je primio Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, zajedno sa savjetnicom za socijalnu politiku, Sanelom Čičić, pomoćnikom ministra u Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece, Miroslavom Jurešićem i pomoćnikom ministra u Sektoru za zaštitu lica sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata, neratnih invalida i upravljanje registrom korisnika gotovinskih naknada, Dobricom Jonjićem. Na sastanku se razgovaralo o trenutnim zakonskim rješenjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a odnose se na oblast rada i socijalne sigurnosti. Poseban akcenat u razgovoru je stavljen na razvoj rada i socijalne politike u Bosni i Hercegovni, sa naglaskom na Federaciju Bosne i Hercegovine, zatim razlozima visoke stope nezaposlenosti, kao i odliva mladih i stučnih ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript