Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

Povodom 3. decembra  - Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, danas je u organizaciji zamjenika premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače upriličen prijem za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom.

U  svom obraćanju ministar Drljača je istakao da je 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i da predstavlja dobru osnovu za preispitivanje šta se to u protekloj godini, u okviru ovlasti i odgovornosti utvrđenim zakonima uradilo po pitanju izjednačavanja mogućnosti i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Također, potcrtao je opredjeljenost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za saradnju sa organizacijama osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja što boljih prilika i kreiranja što boljih rješenja za osobe sa invaliditetom.

Istaknuto je da se za četrnaest organizacija koje su registrovane na nivou Federacije BiH uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike već godinama obezbjeđuju osnovna sredstva za funkcionisanje istih iz budžeta Federacije BiH, ali da taj vid finansiranja predstavlja privremeno rješenje i da je nephodno zakonski urediti navedenu oblast. U vezi sa tim, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je pokrenulo aktivnosti, urađen je Nacrt zakona o organizacijama i reprezantativnim organizacijama osoba sa invaliditetom, koji je Vlada Federacije BiH usvojila, a potom uputila u redovnu parlamentarnu proceduru na usvajanje.

Na kraju obraćanja ministar Drljača zahvalio se u svoje ime i u ime uposlenika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike prisutnima na dolasku sa željom da vrijeme od trećeg do trećeg decembra protekne u aktivnostima koje će imati za cilj stvaranje boljeg i pravednijeg društva, društva jednakih mogućnosti za sve osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.