Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

PREZENTACIJA PROJEKTA ZAPOŠLJAVANJA U TRAVNIKU

U utorak, 31.07.2018. godine u sjedištu Vlade Srednjobosanskog kantona, prezentovan je Projekat podrške zapošljavanju. Nosilac navedenog Projekta je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a realizator Federalni zavod za zapošljavanje.

Na navedenoj prezentaciji uvodnim govorom obratili su se zamjenik premijera i federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača te premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo dok su o operativnom dijelu navedenog Projekta više govorili koordinator projekta, Nedžmina Vojniković i rukovoditelj Projekta zapošljavanja mladih (YEP), dr. Ranko Markuš te Haris Čuljević ispred Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ukupna vrijednost navedenog Projekta je 108 miliona KM od čega će dio biti obezbjeđen iz Budžeta Federacije BiH, a ostatak uz saradnju sa Svjetskom bankom. Istaknuto je da, realizacijom projekta u naredne četiri godine namjera je da se zaposli 23.000 osoba.

 

U svome obraćanju Drljača je posebno istakao da svaka ekonomska politika mora u svome centru imati politiku zapošljavanja. Visoka stopa zaposlenosti znači veći priliv sredstava u budžet i vanbudžetske fondove, uređuje socijalnu politiku na bolji način, daje posao mladim kadrovima koji ostaju i ne moraju ići da traže zaposlenje u inostranstvu. Kvalitetna politika zapošljavanja pokreće jednostavno ekonomski sistem i razvija društvo.

Također, istaknuto je da krajnji cilj je da se smanji siromaštvo i gradi prosperitetno društvo. To je mukotrpan posao koji traje jedan duži vremenski period i na tome jednostavno svi moramo zajednički raditi kako bi smo ostvarili vidljive rezultate – rekao je Drljača.

VIDEO PRILOG NA LINKU: https://www.youtube.com/watch?v=ZhiQI3T-gos&feature=youtu.be