Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SAVEZA SLIJEPIH ŠVEDSKE (SRF)

 

Dana, 08.09.2017. godine je u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, održan sastanak predstavnika Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, na čelu sa pomoćnikom ministra u Sektoru za zaštitu osoba s invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata, Dobricom Jonjićem i predstavnicima Saveza slijepih Švedske, na čelu sa predsjednikom SRF-a Mr. Håkan Thomsson i Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo.

Predstavnici Ministarstva upoznali su predstavnike SRF-a o statusu kategorije lica sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na kategoriju slijepih i slabovidnih lica. Također,  istaknuta su aktuelna zakonska i podzakonska akta, te drugi dokumenti na kojima se intenzivno radi, a u svrhu poboljšanja života i položaja osoba sa invaliditetom, pa tako i populacije slijepih i slabovidnih lica.

Predstavnici Saveza slijepih Švedske su izrazili zadovoljstvo zbog prijema koji je upriličen od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a zatim su prenosili iskustva koje je Švedska kao država, ali i SRF kao centralna organizacija za slijepe i slabovidne osobe imala prilikom izgradnje sistema visoke socijalne zaštite koji u Švedskoj preovladava.

Po završetku sastanka predstavnici Ministarstva, kao i SRF-a su se usaglasili da će se kroz proces evropskih integracija otvoriti mogućnosti i prostor za rješavanje mnogih pitanja, za koje Bosna i Hercegovina, a samim tim i Federacija Bosne i Hercegovine trenutno nema odgovore. Također, izražena je nada da će se otpočeta saradnja u budućnosti nastaviti kroz razne vidove saradnje i podrške, koje Švedska kao jedna od socijalno najosjetljivijih zemalja u svijetu može pružiti Bosni i Hercegovini.