Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Javni poziv 2017. godina.docx Tekst javnog poziva  za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Obrazac 1. - Prijavni obrazac.doc 

Obrazac 2. - Okvirni finansijski plan i program rada za 2017. godinu.doc

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 11.05.2017. godine.