Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA ILI FONDACIJA U SKLOPU KOJI DJELUJU SIGURNE KUĆE

Javni poziv - sigurne kuće.docx Tekst Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva udruženja ili fondacija na području Federacije BiH u sklopu kojih djeluju sigurne kuće/skloništa koje pružaju privremeni smještaj žrtvama nasilja u porodici.

Prijavni obrazac - sigurne kuće.docx Prijavni obrazac na Javni poziv.

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 06.05.2017. godine.