Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Potpisivanjem Deklaracije, završena je konferencija posvećena izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom

 

SARAJEVO - U Sarajevu je danas okončana dvodnevna konferencija «Implementacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH».

Dvodnevnu konferenciju organiziralo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a cilj je da se sa partnerima/Koalicijama iz nevladinog sektora koji se bave problematikom osoba s invaliditetom razmotri sadašnje stanje i perspektive petogodišnje Strategije (2011- 2015. godine).Koalicije udruženja koja se bave osobama s invaliditetom iz Federacije BiH uz potporu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, potpisali su danas Deklaraciju o provedbi Startegije.

Taj dokument će biti upućen i drugim srodnim ministarstvima na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH na usvajanje i podršku, a to su prvenstveno ministarstva obrazovanja i zdravlja. Cilj tog dokumenta je da se konačno implementira Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Iako je Strategija usvojena 2011. godine, ona je još uvijek nedovoljno implementirana, zbog čega bi podršku Deklaraciji trebala da daju i druga ministarstva na svim nivoima u Fedearciji BiH, s ciljem da se uklone barijere i da se pokrene razgovor o kvaliteti života osoba s invaliditetom iz brojnih oblasti.

Cilj konferencije je bio da se iznađu modaliteti za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, zbog čega su Koalicije udruženja iz Federacije BiH definirane i Akcioni planovi kako bi se provela Strategija Strategija i unaprijedio život osoba s invaliditetom u svakom segmentu.

U Federaciji BiH, svaka županija/kanton ima svoju Koaliciju, kroz koju djeluju brojne udruge i organizacije osoba s invaliditetom, koje zajedno sudjeluju u radu Koalicije i pridonose osvarivanju i izjednačavanju prava osoba s invaliditetom.