Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Javni forum na temu reforme socijalnog sektora održan u Goraždu

U okviru kampanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koja se odvija pod sloganom "Ovako više ne može", u Goraždu održan je javni forum pod nazivom "Suradnja zakonodavne i izvršne vlasti, civilnog društva i struke na reformi socijalnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine", u sali Skupštine Bosansko-podrinjske županije Goražde.Aktivni učesnici ovog foruma bili su Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz Sektora za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata, Elmir Bojadžić, direktor Arbeit-Samariter-Bund za jugoistočnu Europu, predstavnici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, predstavnici Federalnih ministarstava obrazovanja i nauke i zdravstva, te ostali.

U okviru kampanje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pod sloganom "Ovako više ne može", održana je serija okruglih stolova u Bihaću, Tuzli, Zenici, Sarajevu, Mostaru i Livnu na temu "Reforma socijalnog sektora u Federaciji BiH". Skupovima je prisustvovalo nekoliko stotina predstavnika lokalnih institucija i zajednica, nevladinih organizacija, centara za socijalni rad i medija. Okrugli stolovi su imali za cilj skrenuti pažnju javnosti i struke na postojeći socijalni sistem u FBiH, koji je usprkos znatnim izdvajanjima neefikasan, nepravedan i neodrživ.Ovakav sistem omogućava da veliki dio novčanih naknada odlazi bogatijim djelovima stanovništva FBiH, a ne siromašnijim kojima je najpotrebniji.

Nema reforme socijalnog sektora bez zakonske reforme zbog čega je nužno da parlamentarci, posebno članovi nadležnih komisija budu prisutni na skupovima na kojima se raspravlja ova problematika. Prisustvo parlamentaraca je nužno kako hi stekli sliku o stvarnom stanju u socijalnom sektoru. Reforma socijalnog sektora mora uključiti druge sektore: zdravstvo i obrazovanje. Stoga pored predstavnika ministarstva  rada i socijalne politike ovi skupovi trebaju uključiti i predstavnike ostalih ministarstava. Suradnja među sektorima u razinama vlasti je apsolutni preduvjet za reformu socijalnog sektora. Uključenje svih segmenata  društva je neophodno da bi se efikasno riješio problem socijalne zaštite koji predstavlja temelj svake društvene zajednice.