Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Ministar Čamber sudjelovao na međunarodnoj konferenciji u Ateni o zapošljavanju mladih u Europi

 

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber  nazočio je na međunarodnoj konferenciji "Zapošljavanje mladih u Europi - edukativni koncepti, projekti, standardi kvaliteta", koja je trajala od 23. - 26. 10.  2013.godine u  Grčkoj, u Ateni.

 Konferencija je organizirana od strane  EVBB-a,  Europske mreže centara za profesionalnu rehabilitaciju i treninge, a učešće  su preuzeli  predstavnici ministarstava rada i socijalnih politika, te najeminentniji stručnjaci iz oblasti profesionalne rehabilitacije iz zemalja Republike Austrije, Grčke, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Švicarske, Portugala, te  Republike Slovačke. Na konferenciji su razmijenjene informacije o najnovijim dostignućima iz oblasti profesionalne rehabilitacije, standardima kvalitete pruženih usluga unutar programa profesionalne rehabilitacije, pozitivne prakse, projekti i brojni izazovi u prevladavanju  problema nezaposlenosti mladih ljudi u južnoj i istočnoj Europi, te   načini za prevladavanje istih.