Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Kantonalna ministarstva iz oblasti rada i socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

Adresar resornih kantonalnih ministarstava za rad i socijalnu politiku u FBiH.docx 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko - sanskog kantona

Alije Šerzeleza 6, BIHAĘ

Tel: 037 / 316 - 057

Fax: 037 / 316 - 056, 226 - 082

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Hazim Kapię

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona

Jug I, ORAŠJE

Tel: 031 / 713 - 265

Fax: 031 / 713 - 353

email: zdravstvo@zupanijaposavska.ba

Ministar: Damir Živkovię

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

Fra Grge Martięa 8, TUZLA

Tel: 035 / 369 - 333

Fax: 035 / 369 - 335

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Zoran Jovanovię

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko – dobojskog kantona

Kučukovięi 2, ZENICA

Tel: 032 / 460 - 680, 460 - 684

Fax: 032 / 460 - 682

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Nuršehan Šahinovię

 

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona

1. Slavna višegradska brigada 2a, GORAŽDE

Tel: 038 / 228 - 439

Fax: 038 / 221 - 224

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Sabira Bešlija

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona

Stanična 45, TRAVNIK

Tel: 030 / 511 - 536

Fax: 030 / 518 - 661

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Nikola Grubešię

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko – neretvanskog kantona

Stjepana Radięa 3, MOSTAR

Tel: 036 / 321 - 206, 321 - 179

Fax: 036 / 326 - 355

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

           Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript  

Ministar: Goran Opsenica

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadno – hercegovačkog kantona

Stjepana Radięa bb, GRUDE

Tel: 039 /  661 - 675, 660 - 165 

Fax: 039 / 661 - 676

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Stjepan Bogut

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Reisa Džemaludina Čauševięa 1, SARAJEVO

Tel: 033 /  562 - 256, 562 - 034, 562 - 254

Fax: 033 / 562 - 090

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministrica: Amela Dautbegovię

 

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10

Kralja Zvonimira bb, TOMISLAVGRAD

Tel: 034 / 352 - 914, 200 - 910

Fax: 034 / 352 - 914

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministrica: Vasilija Broęeta