Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

DODJELA SREDSTAVA USTANOVAMA ZA ZBRINJAVANJE U FBiH
Utorak, 18. 04. 2017

Prijava za dodjelu sredstava iz Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) već nekoliko godina redovito planira sredstva na poziciji Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH. Kroz ova kapitalna ulaganja Ministarstvo nastoji aktivno pridonijeti procesu poboljšanja postojećih prostornih uvjeta i uspostavljanja stambenih zajednica kao oblika organiziranog stanovanja uz podršku s ciljem poboljšanja uvjeta boravka štićenika, osiguranja neophodnih infrastrukturnih uvjeta za funkcioniranje ustanova na razini Federacije BiH, socijalnog zbrinjavanja i osposobljavanja za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i provođenja radne aktivnosti štićenika. Osim toga, navedena bi ulaganja trebala osigurati dosljednu primjenu Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/13 i 44/16), kojim su predstavljeni zahtjevi koje ustanova treba ispuniti u pogledu lokacije, građevinskog objekta, prostorija, opreme, kapaciteta, dnevne i noćne smjene, kućnog reda, održavanja higijene, ishrane, angažiranja stručnih i drugih radnika kao i usluga koje ustanova pruža neovisno o korisničkoj grupi kojoj je usluga namijenjena, te u konačnici olakšati sam proces deinstitucionalizacije i transformacije koji je pred nas postavljen kao zahtjev niza konvencija i međunarodnih dokumenta koje je Bosna i Hercegovina potpisala i na čije se izvršenje obvezala.

Slijedom navedenog, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 95. sjednici od 10. ožujka 2017. godine na prijedlog ovoga Ministarstva donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, V. broj 360/2017 od 10. ožujka 2017. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/17). Točkom 12. 1. predmetnog Programa utroška sredstava utvrđeni su opći i posebni kriteriji za raspodjelu sredstava prema kojima su ustanove od federalnog značaja dužne ovom Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  •  Petogodišnji Plan kapitalnih ulaganja uz koji je potrebno priložiti i Odluku Upravnog odbora o njegovom usvajanju. Pritom je potrebno voditi računa da isti bude usklađen s aktom Ministarstva broj 05-35/3-1779/15 od 08. kolovoza 2016. godine;

  •  Izvještaj o utrošku sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva za 2016. godinu, odnosno informaciju o stupnju realiziranja ugovorenih aktivnosti ukoliko su iste još uvijek u toku;

  •  Plan rada i Financijski plan za tekuću godinu uz koji je potrebno priložiti i Odluku Upravnog odbora o njihovom usvajanju;

  •  Financijski izvještaj za prethodnu godinu sa Završnim obračunom uz koji je potrebno priložiti i Odluku Upravnog odbora o njegovom usvajanju;

  • Ispravno popunjen, te od strane ovlaštene osobe potpisan i ovjeren Prijavni obrazac za dodjelu sredstava iz Kapitalnog transfera neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, koji se nalazi u prilogu ovoga akta i koji će u elektronskom obliku biti dostupan i na web stranici Ministarstva. 

Navedene ustanove nisu dužne dostaviti dokumentaciju iz točaka 1., 2., 3. ili 4. ukoliko su istu ranije dostavile Ministarstvu, ali su u svom zahtjevu dužne navesti broj i datum pod kojim je ona upućena. Također je važno napomenuti da prilikom predlaganja aktivnosti za financiranje od strane Ministarstva, iste budu realno planirane i provodive u ovoj godini, posebice imajući u vidu ograničena proračunska sredstva za ovu namjenu. Osim toga, u Prijavnom je obrascu potrebno jasno naznačiti kako kvalitativne, tako i kvantitativne očekivane efekte koji kroz ova ulaganja žele postići. U cilju transparentne raspodjele odobrenih proračunskih sredstava za ovu namjenu, Ministarstvo će formirati posebno Povjerenstvo koje će pregledati dostavljenu dokumentaciju, utvrditi ispunjavanje općih i posebnih kriterija iz Programa utroška sredstava i predložiti federalnom ministru rada i socijalne politike njihovu konačnu raspodjelu. Rok za dostavljanje tražene dokumentacije je 21. travnja 2017. godine. Ustanove koje do ovoga datuma ne dostave svu potrebnu dokumentaciju ili čija dokumentacija ne bude potpuna neće biti uzete u daljnji postupak razmatranja za dodjelu sredstava

Prijavni obrazac - Kapitalni transferi.docx 

 
OBAVIJEST - POTPISIVANJE UGOVORA ZA KORISNIKE SREDSTAVA LUTRIJE
Ponedjeljak, 08. 08. 2016

OBAVIJEST 

U cilju provođenja Odluke Vlade FBiH o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, obavještavamo Vas da ugovore o dodjeli sredstava možete potpisati u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Marka Marulića 2, u ponedjejak 08.08.2016. i u utorak 09.08.2016. godine u periodu o 08:00 do 16:00 sati.

 
JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE
Utorak, 26. 04. 2016

JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE - SARAJEVO.docx 

Posljednja objava Javnog poziva je bila u Službenim novinama FBiH, broj 33, od 29.04.2016. godine.

 
JAVNI POZIV - TRANSFER ZA ORGANIZACIJE CIVILNIH INVALIDA 2016.
Ponedjeljak, 25. 04. 2016

Javni poziv - Transfer za organizacije civilnih invalida.docx 

Obrazac 1. - Prijavni obrazac.doc 

Obrazac 2. - Finansijski plan i program rada.doc 

 

Posljednja objava Javnog poziva je bila u Službenim novinama FBiH, broj 33, od 29.04.2016. godine

 
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE - LJUBUŠKI
Srijeda, 20. 04. 2016

Ustanova u Ljubuškom - Tekst Javnog natječaja.docx

 
JAVNI POZIV - SIGURNE KUCE 2016. GODINE
Četvrtak, 07. 04. 2016

Tekst Javnog poziva - Sigurne kuće.doc 

Prijavni obrazac - Sigurne kuće.docx

 
JAVNI POZIV - AKCIONI PLAN 2016. GODINE
Četvrtak, 07. 04. 2016

Javni poziv - Akcioni plan 2016.doc 

Prijavni obrazac - Akcioni plan 2016.docx

 
JAVNI POZIV - DJEČJI TJEDAN 2016. GODINE
Četvrtak, 07. 04. 2016

Dječji tjedan - javni poziv.doc 

Prijavni obrazac Dječji tjedan.docx

 
JAVNI OGLAS - NADZORNI ODBOR LJUBUŠKI
Četvrtak, 19. 11. 2015

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE - LJUBUŠKI

PRIJAVNI OBRAZAC NADZORNI ODBOR - LJUBUŠKI

 
JAVNI OGLAS- UPRAVNI ODBOR LJUBUŠKI
Četvrtak, 19. 11. 2015

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE - LJUBUŠKI

PRIJAVNI OBRAZAC ZA UPRAVNI ODBOR- LJUBUŠKI

 
JAVNI POZIV
Petak, 02. 10. 2015

JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva udruženja ili fondacija na području Federacije BiH u sklopu kojih djeluju sigurne kuće/ skloništa koja pružaju privremeni smještaj žrtvama nasilja u obitelji.doc 

PRIJAVNI OBRAZAC - Sigurne kuće/skloništa 

 
«« Poďż˝etak « Prethodna 1 2 3 Sljedeďż˝a » Kraj »»

Stranice 16 - 30 od 38