Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Ustanove za smještaj lica ometenih u mentalnom razvoju, invalidnih i duševno oboljelih
 
Domovi za stare i iznemogle osobe

 
Ustanove za djecu u Federaciji Bosne i Hercegovine