Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Kantonalna ministarstva iz oblasti rada i socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko - sanskog kantona

Alije Šerzeleza 6, BIHAĘ

Tel: 037 - 227 - 793

Fax: 037 - 226 - 082

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Dženis Šabulię

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona

Jug I, ORAŠJE

Tel: 031 - 713 - 353

Fax: 031 - 713 - 277

email: zdravstvo@zupanijaposavska.ba

Ministar: Damir Živkovię

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona

Kozaračka 11, TUZLA

Tel: 035 - 369 - 335

Fax: 035 - 369 - 335

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministrica: Danijela Simię

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko – dobojskog kantona

Kučukovięi 2, ZENICA

Tel: 032 - 460 - 680

Fax: 032 - 460 - 681

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Nuršehan Šahinovię

 

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko - podrinjskog kantona

1. Slavna višegradska brigada 2a, GORAŽDE

Tel: 038 - 228 - 439

Fax: 038 - 221 - 224

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Nurija Vesnię

 

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Srednjobosanskog kantona

Stanična 45, TRAVNIK

Tel: 030 - 511 - 536

Fax: 030 - 518 - 661

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Nikola Grubešię

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko – neretvanskog kantona

Stjepana Radięa 3, MOSTAR

Tel: 036 - 326 - 354

Fax: 036 - 321 - 206

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Goran Opsenica

 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadno – hercegovačkog kantona

Stjepana Radięa bb, GRUDE

Tel: 039 -  661 - 675

Fax: 039 - 661 - 676

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Stjepan Bogut

 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kanotna Sarajevo

Reisa Džemaludina Čauševięa 1, SARAJEVO

Tel: 033 - 562 - 089

Fax: 033 - 562 - 090

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministrica: Amela Dautbegovię

 

Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10

Kralja Zvonimira bb, TOMISLAVGRAD

Tel: 034 - 352 - 914

Fax: 034 - 352 - 914

email: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript

Ministar: Dragoslav Topię

 

Opsirnije...
 

 KONTAKT INFO

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
  Marka Marulięa 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 661 782
Fax: +387 33 255 461
E-mail: Ova email adresa je zaļæ½tiļæ½ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuļæ½ili Javascript