Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Kontakt

 

Marka Marulića br. 2
Sarajevo
Bosna i Hercegovina
71000

Tel: +387 33 650 685 
Fax: +387 33 255 461
 

E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript

 

 

 

 

Kabinet ministra

Saida Kastrat, šefica Kabineta


E-mail: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

Tel: 033 407 385  Fax: 033 255 462

 

Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove

Džana Kilić, pomoćnica ministra

E-mail: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

Tel: 033 255 436  Fax: 033 255 436 

 

Sektor za rad i zapošljavanje

Ernis Imamović, pomoćnik ministra 

Email: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript        

Tel: 033 712 340

 

Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja

Kenan Spahić, pomoćnik ministra

E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript

Tel: 033 661 774 Fax: 033 661 745

 

Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece

Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra

e-mail:   Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript

Tel: 033 255 452, Fax: 033 255 461 

 

Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata

Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra

E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript

Tel: 033 722 700, Fax: 033 722 701

 

Služba za evropske integracije, strateško planiranje i koordinaciju projekata

Snježana Kapić, načelnica službe

E-mail: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

Tel: 033 255 437

 

Jedinica za internu reviziju

Benjamin Mešak, načenik službe Jedinice za internu reviziju

E-mail: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

Tel: 033 255 440 Fax: 033 255 462

 

Pisarnica

Valdeta Mešić, šefica pisarnica

E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript

Tel: 033 661 782 Fax: 033 255 461

 

 
Djelokrug ministarstva

Ministarstvo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene u zakonu koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti socijalne politike, rada, penzijskog i invalidskog osiguranja:

 • politika rada i zapošljavanja
 • radni odnosi i prava iz radnog odnosa
 • zaštita na radu
 • penzijsko-invalidskog osiguranje
 • međunarodne konvencije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine
 • ugovori i bilateralni sporazumi iz oblasti rada i zapošljavanja
 • socijalna sigurnost i solidarnost
 • zaštita civilnih žrtava rata
 • zaštita lica sa invaliditetom
 • zaštita porodice, usvojenje i starateljstvo
 • socijalna zaštita
 • drugi poslovi utvrđeni zakonom

 

Za vršenje poslova i zadataka iz nadležnosti Ministarstva, ustanovljene su sljedeće organizacione jedinice i sektori:

 • Kabinet ministra
 • Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opšt poslove
 • Sektor za rad i zapošljavanje
 • Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje i međunarodnu regulativu socijalnog osiguranja
 • Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece
 • Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata
 • Služba za evropske integracije, strateško planiranje i koordinaciju projekata
 • Jedinica za internu reviziju

 

Temeljni dokumenti koji reguliraju rad ministarstva:

 • Zakon o federalnim ministarstva i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine Federacije BiH“ br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06);
 • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 35/05)
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike