Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

28.travanj – Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

  • Datum: 28 Aprila, 2008

Međunarodna organizacija rada (ILO) proglasila je 28. travanj Svjetskim danom sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Od 1996.godine se ovaj dan u 120 zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike pod motom „Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive“. Poseban naglasak se stavlja na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, temeljen na tripartitnoj osnovi i socijalnom dijalogu.

Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna ozljeda na radu, te vrlo velikog broja slučajeva profesionalne bolesti.

Međunarodna organizacija rada svake godine ima cilj smanjiti broj smrti uzrokovanih radom, a  obilježavanjem ovog dana nastoji se utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu.

Ovaj dan se širom svijeta obilježava različitim događajima i akcijama.

Međunarodna organizacija rada ovogodišnji Svjetski dana sigurnosti i zaštite zdravlja na radu promovira temom Managing Risk in the work environment ( Upravljanje rizicima u radnom okruženju) sa sloganom: „My life, my work, my safe work („Moj život, moj posao, moj siguran posao“).

U Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je uputila u parlamentarnu proceduru  Nacrt zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, kojim se materija regulirana do sada Zakonom o zaštiti na radu iz 1990. godine usklađuje sa preporukama Međunarodne organizacije rada i Okvirne Direktive EEZ u pogledu korištenja pojma sigurnosti i zdravlja na radu.

U Nacrt zakona ugrađene su i odredbe Direktive Vijeća Evropske zajednice o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, koje se odnose na prevenciju profesionalnih rizika, sigurnosti i zdravlja na radu, kao i eliminaciju rizika koji mogu izazvati nesretne slučajeve.

28.travanj – Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

0 Komentari