Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU 2020. GODINA

  • On 2 Oktobra, 2020

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj 24.09.2020. godine usvojio Prijedlog Zakona o zaštiti na rad u Federaciji BiH, a što je Dom naroda potvrdio na svojoj 7. sjednici održanoj 01.10.2020. godine.

Navedeni Zakon će stupiti na snagu 8 dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU 2020. GODINA

0 Komentari