Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

UPRILIČENA POSJETA ZAVODU ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE

  • On 1 Oktobra, 2019

U toku jučerašnjeg dana zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača i pomoćnik ministra za socijalnu oblast, Miroslav Jurešić posjetili su Javnu ustanovu Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, gdje je održan sastanak sa direktorom Zavoda Dževadom Šuškom i predsjednikom Upravnog odbora Zavoda, Jasminom Gačevićem.

Na održanom sastanku direktor Šušak detaljno je upoznao ministara Drljaču sa aktuelnom situacijom u Zavodu.

Tim povodom ministar Drljača istakao je kako Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo ima podršku Ministarstva kao i ostali zavodi iz nadležnosti Federacije BiH, a u cilju poboljšanja uslova boravka štićenika Zavoda  i rada uposlenika.

Na kraju, učesnici sastanka mišljenja su kako je dosadašnja saradnja Zavoda i Ministarstva bila na zavidnom nivou, ali da prostor za napredak i poboljšanje uvijek postoji, a u cilju zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika.

0 Komentari