Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

PREPORUKE FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE U VEZI NEPRILIKA IZAZVANIM VISOKIM TEMPERATURAMA

  • On 20 Juna, 2022

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa odredbom člana 9. stav 5. Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 79/20), daje preporuke poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih visokim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika. Naime, daje se preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom u periodu od 12 do 16 sati, te nastavka istih poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti navedenu mjeru, ovo ministarstvo daje preporuku poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom, početak radnog vremena pomjere na šest sati ujutro.

Također, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika omoguće korištenje godišnjeg odmora radnicima sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima, kao i korištenje odsustava u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Daje se preporuka da poslodavci izvrše organizaciju radnog vremena, te utvrde raspored istog na način da se početak radnog vremena prilagodi navedenim vremenskim prilikama. Pored toga, poslodavci bi trebali omogućiti adekvatnije odijevanje radnika u ustanovama, preduzećima, kao i organima vlasti, te drugim pravnim osobama, kao i adekvatno odijevanje na službenim događajima (sjednice parlamenta, vlade i slično), prilagođeno visokim temperaturama.

0 Komentari