Tel: 387 (33) 650 685  Fax: +387 33 255 461  Mail: info@fmrsp.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O JAVNIM KONSULTACIJAMA – ZAKON O SOCIJALNIM USLUGAMA

  • On 30 Marta, 2021

Na temelju članka 56. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05) i članka 9. Uredbe o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 51/12), federalni ministar rada i socijalne politike

 

OBAVJEŠTAVA

 

zainteresiranu javnost, odnosno građane, organizacije civilnoga društva, predstavnike akademske zajednice, komore, javne ustanove i druge pravne ili fizičke osobe da će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u razdoblju od 01. do 30. travnja/aprila 2021. godine realizirati proces javnih konzultacija o Zakonu o socijalnim uslugama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U navedenom će razdoblju predmetni Zakon biti javno dostupan u elektronskom obliku na zvaničnoj web stranici Ministarstva zajedno s pripadajućim Obrascem za dostavljanje komentara na Zakon u koji će zainteresirane pravne i fizičke osobe moći unijeti sve komentare i prijedloge za koje smatraju da bi mogli osigurati donošenje kvalitetnih zakonskih rješenja u pogledu predmetne materije.

Popunjeni je Obrazac za dostavljanje komentara na Zakon potrebno dostaviti Ministarstvu na jedan od sljedećih načina:

  • Elektronskim putem na e-mail: info@fmrsp.gov.ba;
  • Putem pošte na adresu: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo.

Za sve dodatne informacije u pogledu dostavljanja komentara zainteresirani se mogu obratiti Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu obitelji i djece pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na jedan od sljedećih brojeva: 033 255 452, 033 255 453 ili 033 661 786.

ZAKON O SOCIJALNIM USLUGAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PISMENIH KOMENTARA, PRIMJEDBI, PRIJEDLOGA I SUGESTIJA NA PREDLOŽENI PROPIS

 

0 Komentari